Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho vaatii hallitukselta koronalisän myöntämistä koronapotilaiden tutkimukseen ja hoitoon osallistuneille hoitajille ja lääkäreille. Laiho on tehnyt asiasta hallitukselle toimenpidealoitteen.

Keväällä valmiuslain astuessa voimaan terveydenhuollon henkilöstölle tuli voimaan työvelvoite, joka tarkoitti käytännössä normaaliin työaikalainsäädäntöön puuttumista. Heidän lomiansa siirrettiin ja työntekijöiden työaikoja voitiin muuttaa. Tämä tarkoitti sitä, että monen työntekijän ja perheen suunnitelmat ja arki menivät uusiksi. Monissa yksiköissä jouduttiin venymään ja tekemään ylitöitä terveydenhuollon palveluiden supistumisen ja palvelujärjestelmän kuormittumisen takia. Hoitajia ja lääkäreitä myös siirrettiin valmiuslain nojalla organisaatioissa eri osastoille ja koulutettiin käytännössä uusiin tehtäviin vasten tahtoaan.

”Korona on lisännyt jo muutenkin raskasta hoitotyötä monin tavoin. Työ koronaosastoilla on fyysisesti raskasta suojavarusteiden ja tarkkojen hygieniaohjeiden takia. Vaikeasti sairaat koronapotilaat ovat potilasryhmänä raskashoitoisia ja heidän vointinsa voi nopeasti muuttua. Vaikka koronapotilaiden kanssa työtä tekevillä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on hyvät suojavarusteet, on sotehenkilöstöllä silti muuta väestöä enemmän koronatartuntoja. Hoitohenkilökunnan huoli tartuttaa läheisensä on todellinen”, listaa Laiho

”Valtio on tukenut kuntia ja sairaanhoitopiirejä koronaepidemian testauksessa ja jäljityksessä. Vaikka kunnat ovat saaneet lisätukea koronaepidemian aikana, tuet eivät ole kohdentuneet parhaalla mahdollisella tavalla niille alueille, joita epidemia on runnellut pahiten. Myöskään koronapotilaiden hoitoon osallistuneelle hoitohenkilökunnalle, hoitajille ja lääkäreille ei ole osoitettu erillistä koronalisää toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa on tehty”, toteaa Laiho.

”Valtio voisi myöntää tässä poikkeuksellisessa tilanteessa korvamerkittyä koronalisää kunnille ja sairaanhoitopiireille, josta ne voisivat tukea koronapotilaiden tutkimukseen ja hoitoon osallistuneita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Tämä olisi oikeus ja kohtuus” vaatii Laiho.

Laihon mukaan syksyllä julkisessa keskustelussa ollut mahdollisen valmiuslain käyttöönotto on aiheuttanut epävarmuutta tulevasta ja odotettu loma ja joulu ovat olleet monelle epävarmoja. Tämä ei kannusta hoitohenkilökuntaa jaksamaan tärkeässä työssään. Työn houkuttelevuus kärsii, ja alan vaihtajia ilmaantuu yhä lisää epidemian pitkittyessä. Moni nuori suuntaa myös katseensa muihin ammatteihin, joissa työsidonnaisuus ja työn kuormittavuus on pienempi.

”Hoitajilta ja lääkäreiltä ei voi vaatia vain jatkuvaa venymistä. Työhyvinvoinnista ja oikeudenmukaisesta johtamisesta on huolehdittava koronaepidemian aikanakin. Näiden ohella koronalisä osoittaisi arvostusta näille etulinjan työn sankareille”, päättää Laiho.