Kuvaaja: Laura Kotila/Valtioneuvoston kanslia

”Koronaviruspandemian aikana työpaikoilta on vaadittu paljon: nopeaa reagointia, vaarojen tunnistamista, riskien arviointia, uusia toimintatapoja ja oivalluksia. Tämä tilanne on muuttanut työelämäämme nopeasti, jopa pysyvästi”, totesi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen avatessaan tänään webinaarin, jossa käsiteltiin koronaviruksen hallintaa työpaikoilla. ”Hyvin rakennettu perusta, työsuojelutyö, on kuitenkin luotsannut tätä aikaa ja turvallista tekemistä.”

Työsuojelutoiminnalla on Suomessa pitkä historia ja vakiintuneet, lakisääteiset muodot. Se on antanut hyvät valmiudet myös koronaviruksen torjuntaan – riskinarviointi on normaali osa työpaikan turvallisuustoimintaa.

Työterveyslaitoksen mukaan työpaikat ovat selvinneet koronapandemian haasteista hyvin. Tämä on hyvä lähtökohta tuleviin riskeihin varautumiseen.

”Yhteistyön kehittäminen ja tiedon jakaminen riskien arvioinnista luovat pohjaa tulevaisuuden vaaratekijöiden tunnistamiselle sekä riskeihin varautumiselle. Työturvallisuustiedon, oivallusten ja hyvien käytäntöjen jakaminen on tapa laittaa hyvä kiertämään ja auttaa muita toimialasta riippumatta. Tiedon tarve on kaikkialla suurta. Viestinnällä on todettu olevan myös suoria vaikutusta työhyvinvointiin.”

Sosiaali- ja terveysministeriön, Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen järjestämän Koronapandemian hallinta työpaikoilla – näkökulmia eri toimialoita -webinaarin voi katsoa tallenteena Työturvallisuuskeskuksen YouTube-kanavalta.