Eduskunnan suuri valiokunta käsittelee EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) uutta suhdetta koskevaa sopimusta etäkokouksessaan maanantaina 28. joulukuuta klo 14.

EU:n ja UK:n sopimuksen väliaikainen soveltaminen edellyttää EU:n neuvoston päätöstä ja eduskunnan on käsiteltävä asiaa ennen neuvoston kokousta. Eduskunnan kannan asiassa päättää suuri valiokunta.

Suuren valiokunnan etäkokouksen tarkoituksena on selvittää, kannattaako valiokunta valtioneuvoston ehdottamaa Suomen kantaa, jonka mukaan Suomi äänestää sopimuksen hyväksymisen puolesta EU:n neuvostossa.