Suuri valiokunta kuuli tänään eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraista (sd.) valtioneuvoston jatkokirjelmästä, joka käsittelee EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) uutta suhdetta määritteleviä sopimuksia. Jatkokirjelmä: UJ 52/2020 – U 55/2020 (pdf).

EU:n neuvosto päätti ennen vuodenvaihdetta sopimusten allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta. Suuri valiokunta päättää eduskunnan kannan sopimusten lopulliseen hyväksymiseen ja voimaantuloon ennen EU:n neuvoston lopullista käsittelyä helmikuussa. Suuri valiokunta käsitteli asiaa edellisen kerran 28. joulukuuta.

Tänään valiokunnan keskustelussa nousivat esiin mm. sopimuksen vaikutukset rahti- ja henkilölentoliikenteeseen, finanssialan toimintaa koskevat jatkoneuvottelut sekä työelämää, ympäristöä ja ilmastoa koskevat normit kauppasopimuksessa.

Ministeri Tuppurainen kertoi Suomen painottaneen lentoliikenteen merkitystä läpi neuvottelujen. Sopimus mahdollistaa lentoliikenteen oikeudet kattavimmin rahdin osalta. Matkustajaliikenteen osalta päädyttiin kompromissiin, jonka mukaan jatkolennot voidaan toteuttaa markkinointijärjestelyjen kautta. Sopimus mahdollistaa EU:n ja UK:n väliset lentoyhteydet välilaskulla tai ilman. Markkinointijärjestelyjä koskevissa määräyksissä sallitaan lisäksi myös Suomelle tärkeät jatkolennot esimerkiksi yhteyksillä Lontoo-Helsinki-Aasia ja Helsinki-Lontoo-Yhdysvallat.

Suuri valiokunta keskusteli ministeri Tuppuraisen kanssa myös koronapandemiaan liittyvästä EU-tason koordinaatiosta ja rokoteyhteistyöstä. Aiheita käsitellään eurooppaministerien epävirallisessa videokokouksessa 18. tammikuuta.

Valtiovarainministerit keskustelevat elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanosta ja järjestämättömistä lainoista

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto Ecofin ja euroryhmä kokoontuvat etäyhteyksin 18. ja 19. tammikuuta. Valtiovarainministerit käsittelevät mm. elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanoa, järjestämättömien lainojen toimintasuunnitelmaa ja Portugalin painopisteitä EU:n puheenjohtajamaana.

Suuren valiokunnan keskustelussa valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) käsiteltiin mm. jäsenmaiden kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien arviointiperusteita ja tuen saamisen ehtoja sekä koronapandemian vaikutuksia järjestämättömien luottojen määrään Euroopassa. Portugalin puheenjohtajuuden painopisteitä koskevassa keskustelussa huomio kiinnittyi mm. Euroopan asemaan digitalouden globaalissa kilpailussa sekä sosiaalisten oikeuksien ja taloudellisen kannattavuuden tasapainoon työelämän murroksessa.