Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja ja europarlamentaarikko Heidi Hautala

Suuryritysten verovälttelyä suitsiva lainsäädäntöesitys etenee vihdoin. EU:n kilpailukykyneuvoston odotetaan näyttävän vihreää valoa esitykselle. Maakohtaista veroraportointia koskeva CbCR-lakiesitys (country-by-country reporting) ehti olla jumissa neuvostossa viisi vuotta. Vihreä ryhmä on aktiivisesti ajanut yritysverotuksen avoimuutta.

Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja ja europarlamentaarikko Heidi Hautala on tyytyväinen, että verovälttelyä kitkevä laki vihdoin etenee. “Suuryritykset ovat pystyneet toimimaan julkisuudelta piilossa, sillä niiden maksamista veroista ei ole ollut mahdollista kerätä tarkkoja tietoja. Julkinen, maakohtainen raportointi vaikeuttaa suuryritysten haitallista verokilpailua EU-maissa ja edistää kestävää taloutta.”

Uusi verovälttelyä koskeva laki koskee yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 750 miljoonaa euroa vuodessa. Yritysten on julkistettava tiedot ansaitsemistaan voitosta ja maksetuista veroista. Vastaava veroraportointi on ollut käytössä pankki- ja kaivannaisteollisuudessa jo usean vuoden ajan.

“Yritysverotuksen avoimuus merkitsee lisää verotuloja kansallisille hallituksille ja oikeudenmukaista voittojen verotusta koko EU-alueella”, Hautala sanoo.

Hautalan mukaan oikeudenmukainen verotus ja kestävä talous toistuivat juhlapuheissa, mutta päätöksenteon hetkellä moni EU-maa antoi hiljaisen hyväksynnän aggressiivista verosuunnittelua harjoittaville suuryrityksille ja veroparatiiseille. Näiden käytäntöjen kitkeminen on erityisen tärkeää, kun EU-alue toipuu koronapandemian talousvaikutuksista.

“Pienet ja keskisuuret yritykset, joita koronapandemia on kurittanut, tarvitsevat reiluja toimintaedellytyksiä. Suuryritysten epäoikeudenmukaiset verokäytännöt on saatava kuriin. Suuryritysten verosuunnittelu on asettanut pk-yritykset epäedulliseen asemaan”, Hautala toteaa.