Eurooppa-neuvoston jäsenten videokokouksen toisen päivän aiheina perjantaina 26. helmikuuta olivat turvallisuus ja puolustus sekä unionin eteläiseen naapurustoon liittyvät aiheet. Suomea kokouksessa edusti pääministeri Sanna Marin.
© Laura Kotila | Valtioneuvoston kanslia

Kokouksen jälkeen annetussa julkilausumassa EU-maiden johtajat vahvistavat sitoutumisensa strategiseen ohjelmaan vuosille 2019 – 2024. Ohjelma hyväksyttiin kesäkuun 2019 Eurooppa-neuvostossa, ja se tähtää unionin aseman vahvistamiseen muuttuvassa ympäristössä. Turvallisuusuuden ja puolustuksen osalta EU-johtajat kertovat haluavansa pitää esillä unionin etua ja arvoja, sekä kykyä puuttua tehokkaasti kaikkiin turvallisuusuhkiin ja -haasteisiin.

EU-johtajat toteavat, että epävakauden lisääntyessä maailmanlaajuisesti, unionin on kannettava suurempi vastuu omasta turvallisuudestaan. Samalla unioni sitoutuu vahvistamaan kumppanuuksiaan YK:n, Naton ja keskeisten alueellisten kumppaneiden kanssa. Yhteistyötä Yhdysvaltojen uuden hallinnon kanssa odotetaan myös tällä saralla.

Julkilausumassa kerrotaan useista toimista, joilla syvennetään EU:n jäsenvaltioiden välistä turvallisuus- ja puolustusalan yhteistyötä, lisätään investointeja, sekä kehitetään EU:n siviili- ja sotilasalan voimavaroja ja parannetaan operatiivista valmiutta. Unioni pyrkii myös vahvistamaan kykyään reagoida hybridiuhkiin mukaan lukien kyberuhat ja disinformaatio. Turvallisuus- ja puolustusyhteistyön suuntaa viitoittavat niin kutsuttu strateginen kompassi on tarkoitus hyväksyä viimeistään maaliskuussa 2022.

Lisäksi EU-johtajat keskustelivat unionin ja sen eteläisen naapuruston kumppanuuden poliittisesta ja strategisesta luonteesta. Kumppanuutta ja yhteistyötä halutaan uudistaa ja vahvistaa. Näin voidaan paremmin kohdata yhteisiä haasteita ja hyödyntää mahdollisuuksia.