“Kymmenien miljardien hävittäjät tuhoavat myös ympäristöä”

Kommunistinuorten hallituksen jäsen Anni Kivistö arvostelee HX-hävittäjähanketta sen aiheuttamasta ympäristökuormituksesta sekä hallituspuolueita vastuuttomuudesta hävittäjien ympäristövaikutusten selvittämisen suhteen.

Voimassa oleva laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä määrää, että menettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia.

On täysin selvää, että sotateollisuuden lobbarien ja Marinin hallituksen edistämä HX-hävittäjähanke aiheuttaisi toteutuessaan huomattavaa ympäristöhaittaa, sillä jo yhden hävittäjäkoneen polttoaineen kulutus on 10 000 kiloa tunnissa. Lentämisestä syntyy runsaasti ympäristökriisiä kiihdyttävää hiilidioksidia ja muita päästöjä.

Kivistön mukaan kymmeniä miljardeja maksava, yli 60 hävittäjän hankinta ja käyttöön ottaminen vaikuttaa ympäristöön merkittävästi ja siksi niiden ympäristövaikutukset on lain mukaan arvioitava.

“On merkillistä, että hallituspuolueista edes vihreät, vasemmistoliitto tai SDP, puhumattakaan muista eduskuntapuolueista, eivät vaadi asiassa lain noudattamista. Tutkiva journalismikin on ollut kysymyksestä vaitonainen,” Kivistö lausuu.

Artikkeli Kommunistinuorten sivuilla: