Digi- ja väestötietovirasto lähettää kuntavaalien äänioikeusilmoitukset maaliskuun aikana. Ilmoitusten mukana lähetetään myös ohjeet terveysturvallisesta äänestämisestä.

Äänioikeusilmoitukset lähetetään postitse. Jos äänioikeutettu on ilmoittanut vastaanottavansa viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus äänioikeudesta lähetetään Suomi.fi-palveluun.

Äänioikeusilmoitukseen on merkitty vaalipäivän äänestyspaikka ja kunnan keskusvaalilautakunnan yhteystiedot. Liitteenä on myös luettelo äänioikeutetun lähialueen ennakkoäänestyspaikoista sekä ohjeet turvalliseen äänestämiseen koronaepidemian aikana.

Kuntavaaleissa ovat äänioikeutettuja ne viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävät henkilöt, joilla on kotikunta Suomessa. Kuntavaalit toimitetaan huhtikuussa 2021. Vaalipäivä on sunnuntai 18. huhtikuuta. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 7.-13.4.2021 ja ulkomailla 7.-10.4.2021.

Digi- ja väestötietovirasto on perustanut vuoden 2021 kuntavaalien äänioikeusrekisterin pohjautuen väestötietojärjestelmässä 26.2.2021 olleisiin tietoihin. Äänioikeutettuja rekisterissä on noin 4 462 000.

Vaalijärjestelyissä huomioidaan terveysturvallisuus

Oikeusministeriö valmistelee kuntavaaleja yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Oikeusministeriö ja THL ovat laatineet ohjeet koronaturvallisesta äänestämisestä, jotka löytyvät osoitteesta www.vaalit.fi.

Tavoitteena on varmistaa turvallinen äänestäminen epidemiatilanteesta riippumatta. Suomessa on hyvät valmiudet järjestää kuntavaalit myös koronatilanteessa.

Luotettavaa tietoa vaaleista ja äänestämisestä
Kysymyksiä ja vastauksia kuntavaalien järjestelyistä koronapandemian aikana