Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja eduskunnan kansliatoimikunnan jäsen Jukka Kopra
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja eduskunnan kansliatoimikunnan jäsen Jukka Kopra vaatii, että valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan toimet käsitellään perusteellisesti kansliatoimikunnassa.
”VTV:n pääjohtajat toimet ja asema on viipymättä tuotava kansliatoimikunnan perusteelliseen käsittelyyn. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tutkinta asiasta on vielä kesken, mutta kansliatoimikunnan on saatava kiireellisesti tarpeelliset tiedot asiasta. Olen lähestynyt asiasta eduskunnan puhemiestä ja varapuhemiehiä viikko sitten saamatta vastausta”, Kopra sanoo.
Eduskunnan tarkastusvaliokunta selvittää valtiontalouden tarkastusviraston toimintaa koskevia epäselvyyksiä. Lisäksi keskusrikospoliisi on käynnistänyt esitutkinnan koskien kahta viraston virkamiestä. Myös eduskunnan oikeusasiamies on antanut huomautuksen koskien VTV:n toimintaa.
”Julkisuuteen tulleet väärinkäytökset ovat poikkeuksellisen härskejä – etenkin, kun on kyse julkisen varojen käytön laillisuutta valvovan viraston johtajasta. Asiaa ei voi painaa villaisella. Ei missään nimessä”, Kopra painottaa.
Kansliatoimikunnalla on eduskunnan virkamieslain mukaan oikeus varoituksen antamiseen ja virantoimituksesta pidättämiseen valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan osalta. Eduskunnan virkamies voidaan pidättää virantoimituksesta rikossyytteen ja sen edellyttämän tutkimuksen ajaksi, jos näillä voi olla vaikutusta virkamiehen edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä.
”Toivon, että asiasta käydään huolellinen punninta kansliatoimikunnassa, joka lopulta päättää mahdollisesta virantoimituksesta pidättämisestä”, Kopra sanoo.