Eduskunnan hlbti-verkosto muutti huhtikuussa nimensä Eduskunnan sateenkaariverkostoksi, samalla puheenjohtajisto uudistui. Puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Bella Forsgrén (vihr) ja uusiksi varapuheenjohtajiksi valittiin kansanedustajat Sari Multala (kok) ja Ilmari Nurminen (sdp).

Sateenkaariverkosto edistää toiminnallaan muun muassa translain uudistusta. Hallitus on luvannut, että translain uudistusta valmisteleva työryhmä nimitetään maaliskuussa ja esitys laiksi annetaan vuoden lopulla. Lain valmistelua ei kuitenkaan ole aloitettu.

”Translain valmistelu tulee pikaisesti aloittaa. Suomi sai juuri YK:n ihmisoikeuskomitealta suosituksen uudistaa translaki niin, että sukupuolen juridinen vahvistaminen on helppoa ja saavutettavaa”, toteaa verkoston varapuheenjohtaja Sari Multala.

”Tukea translain uudistamiselle on niin hallitus- kuin oppositiopuolueissa.”

Eduskunnan sateenkaariverkostolaiset ovat huolestuneita siitä, että uudistus ei parantaisi alaikäisten oikeuksia. Translain uudistus koskee ennen kaikkea sukupuolen juridista vahvistamista eli kyse on sukupuolimerkinnän muuttamisesta henkilötietoihin.

”Oikea sukupuolimerkintä tukisi sitä, että translapset ja -nuoret tulevat kohdatuksi omana itsenään arkisissa tilanteissa, kuten koulussa, harrastuksissa, joukkoliikenteessä ja kirjastossa”, korostaa verkoston puheenjohtaja Bella Forsgrén.

”Voimme päättäjinä lähettää tärkeän viestin siitä, että translapset ja -nuoret ovat arvokkaita juuri sellaisina kuin he ovat.”

Viime viikolla alaikäisten oikeudet huomioivaa translakia ajava Oikeus olla -kansalaisaloite keräsi tarvittavat 50 000 allekirjoitusta muutamassa päivässä.

”Aloite varmistaa sen, että eduskunta pääsee keskustelemaan translain uudistuksesta myös lapsen oikeuksien näkökulmasta”, sanoo varapuheenjohtaja Ilmari Nurminen.

”Sateenkaariverkostolle on tärkeää, että kansanedustajilla on riittävästi asiallista tietoa teemasta, ja että lainsäädäntötyössä kuullaan etenkin heitä, joita asia koskettaa”, hän muistuttaa.

Eduskunnan sateenkaariverkosto on toiminut vuodesta 2015 saakka. Se jakaa ajankohtaista tietoa sateenkaari-ihmisten oikeuksista ja hyvinvoinnista sekä edistää tarvittavia uudistuksia. Verkosto toimii yli puoluerajojen ja tuo yhteen eduskuntalaisia sekä hallitus- että oppositiopuolueista.

”Verkoston nimenmuutoksella haluamme korostaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten moninaisuutta. Kirjainlyhenteet eivät tavoita yhtä hyvin sitä rikasta moninaisuutta, joka seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyy”, kertoo puheenjohtaja Forsgrén.