Kuvaaja: Mikko Mäntyniemi

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen liittyen liikenneturvallisuuden parantamiseen suojateillä. Kokoomuksen muista kansanedustajista kysymyksen on allekirjoittanut Mia Laiho, Kalle Jokinen, Marko Kilpi, Paula Risikko sekä Mari-Leena Talvitie. Taustalla on Espoossa ja Tampereella tapahtuneet viimeaikaiset onnettomuudet, joissa suojatietä ylittämässä ollut henkilö menehtyi yhteentörmäyksessä kuorma-auton kanssa.

”Näille traagisille tapauksille tulee yksinkertaisesti saada loppu. Suojateiden olisi nimensä mukaisesti toimittava turvallisena tienylityspaikkana”, toteaa Kauma

Molemmissa onnettomuuksissa yhteentörmäys tapahtui kuorma-auton kanssa. Raskaan ajoneuvon ohjauskopista näkyvyys on heikentynyt etenkin oikealle käännyttäessä, jolloin suojatietä ylittävä henkilö jää helposti kuljettajan auton kuolleeseen kulmaan.

”Törmäysvaroitin jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden varalta on tulossa EU:n turvallisuusasetuksen myötä pakolliseksi uusiin kuorma- ja linja-autoihin vuonna 2024. Alan toimijoiden mukaan olisi mahdollista luoda kannusteita, joilla olemassa olevaa kalustoa voitaisiin vaihtaa ripeämmin entistä turvallisempiin ajoneuvoihin. Myös kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksissa tulisi korostaa turvallista ajoa kaupunkiympäristössä.”, kertoo Kauma

Onnettomuuksissa sekä kuorma-autolle että tienylittäjälle paloi vihreä valo samaan aikaan. Tienpitäjinä myös kunnat ovat vastuussa liikennevaloristeyksien toiminnasta ja turvallisuudesta.

”Valtakunnallista ohjausta tulee kehittää, jotta turvallisuutta edistävät parhaat käytänteet tulisivat yhdenmukaisesti käyttöön alueellisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vilkkaiden sekä koulujen lähistöllä olevien tienylityspaikkojen turvallisuuteen. Näillä paikoilla vihreän valon ei ole välttämätöntä palaa samanaikaisesti autoilijalle ja tienylittäjälle. Myös oranssilla vilkkuvia huomiovaloja, jotka varoittavat kuljettajaa suojatiellä olevasta henkilöstä, tulisi ottaa laajemmin käyttöön erityisesti vaarallisimmiksi koetuissa risteyksissä”, toteaa Kauma

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan parhaillaan uutta liikenneturvallisuustrategiaa.

”Odotan määrätietoisia avauksia ja toimia, jotta jokainen voisi olla turvallisemmin mielin liikenteessä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä tulee tuskin ainakaan tulevaisuudessa vähenemään, joten on oleellista, että heidän turvallisuuteensa kiinnitetään erityisesti huomiota”, päättää Kauma