Vihreiden Atte Harjanne pitää perintäalan nykyistä sääntelyä riittämättömänä, ja valvontaa pirstaleisena. Aihe on tärkeä, sillä joka vuosi useilla sadoilla tuhansilla suomalaisilla on velkoja ulosotossa, eikä nykyinen säätely riitä suojaamaan velallisia riittävällä tavalla.

Oikeuden toteutuminen on perintäkysymyksissä liian usein kiinni perittävän henkilön omasta aktiivisuudesta ja osaamisesta – velallisia saatetaankin kohdella tämän vuoksi jopa laittomasti. Tämä on täysin kestämätön asian laita oikeusvaltiossa, ja selkeä epäkohta, Harjanne linjaa.

Harjanteen mukaan nykyisen sääntelyn puitteissa perintäyritykset voivat jatkaa kohtuutonta ja perusteetonta perintäänsä huolimatta viranomaisten antamista toistuvista varoituksista. Vaikka perintäyhtiö olisi menettänyt perintälupansa, se voi edelleen jatkaa perintää tuomioistuimen kautta haasteiden muodossa.

Riittämättömän sääntelyn lisäksi alan valvonta on pirstaleista. Useat eri toimijat valvovat perintään liittyviä kysymyksiä, ja tämä heikentää selvästi valvonnan toimivuutta kokonaisuudessaan, Harjanne sanoo.

Harjanteen mukaan perintäyrityksiä kuitenkin tarvitaan, ja sääntelyn uudistamisesta hyötyisivät myös itse yritykset.

Alan huono maine ja ongelmalliset toimintatavat eivät haittaa vain itse velallisia. Myös kunnialliset lain kirjainta noudattavat perintäyritykset kärsivät, kun koko alan maine on huono, Harjanne sanoo.

Kansanedustaja on jättänyt kirjallisen kysymyksen koskien perintäyritysten sääntelyä ja valvontaa.