Pohjoismaiden neuvoston teemaistuntoviikon yhteydessä neuvoston jäsenet kokoontuivat yhteiskokoukseen keskiviikkona 30. kesäkuuta etäyhteyksin. Kokouksessa käsiteltiin työelämää ja erityisesti pandemian vaikutuksia työhön Pohjoismaissa. Kokouksessa pureuduttiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita pohjoismaiset työmarkkinat kohtaavat tulevina vuosikymmeninä. Keskiössä olivat yhteiset työmarkkinat kiinteänä osana pohjoismaista yhteistyötä. Neuvoston jäsenet pohtivat myös pohjoismaisten työmarkkinoiden integroinnin vahvistamista eri keinoin.

Kokouksen taustamateriaalina oli äskettäin julkaistun tutkimusohjelman The future of work in the Nordic countries -raportti ja ohjelman johtaja Kristin Alsos esitteli tutkimuksen tärkeimmät tulokset.  Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist toi tilaisuuteen Pohjoismaiden hallitusten näkökulman. Tulevaisuuden työelämä elinkeinoelämän näkökulmasta oli myös esillä. Kokouksen järjesti Pohjoismaiden neuvoston Norjan valtuuskunta. Keskusteluun osallistuivat Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet.

Pohjoismaiden neuvosto on Pohjoismaiden parlamenttien välinen yhteistyöjärjestö, joka perustettiin vuonna 1952. Suomi liittyi vuonna 1955. Pohjoismaiden neuvostoon kuuluvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä itsehallintoalueet Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti. Neuvosto voi antaa suosituksia Pohjoismaiden ministerineuvostolle ja hallituksille. Eduskunnasta Pohjoismaiden neuvostossa on 18 kansanedustajaa sekä Ahvenanmaan maakuntapäiviltä kaksi, sekä näillä kaikilla varajäsenet. Suomen valtuuskunnan jäsenet osallistuvat neuvoston työskentelyyn ympäri vuoden valiokunnissa ja puheenjohtajistossa.