Eduskunnan puhemies on tänään saattanut sosiaali- ja terveysministeriön tietoon sote-lainsäädännön voimaanpanolakiin sisältyneen, jo hallituksen esityksessä olleen, kirjoitusvirheen. Voimaanpanolain 69 §:ssä on virheellisesti viitattu kyseisen lain 3 §:ään kun tarkoitus on ollut viitata 2 §:ään.

Puhemies esittää, että sosiaali- ja terveysministeriö ryhtyy Suomen säädöskokoelmasta annetun lain 17 a §:ssä tarkoitettuun oikaisumenettelyyn virheen korjaamiseksi.