Vihreiden kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö kommentoi kokoomuksen eduskuntaryhmän maahanmuuttoa ja kotoutumista käsittelevästä ohjelmasta syntynyttä keskustelua. Raflaavin kokoomuksen ehdotuksista oli sosiaaliturvan eriyttämisestä ”kantasuomalaisille” ja ”maahanmuuttajille”.

Kokoomuksen avaus teki näkyväksi puolueen valmiuden kiristää maahanmuuttopolitiikkaa tarvittaessa myös ihmisten yhdenvertaisen kohtelun kustannuksella. On melko oireellista, että Kokoomuksen ohjelmassa ei ilmeisesti tunnisteta lainkaan yhteiskunnassa ilmenevän syrjinnän ja rasismin merkitystä kotoutumisen epäonnistumisessa. Ennakkoluulot, syrjivät rakenteet ja rasistiset asenteet vaikuttavat yhä esimerkiksi ihmisten työllistymiseen, koulutusvalintoihin, hyvinvointiin ja kokemukseen suomalaisesta yhteiskunnasta, Hyrkkö sanoo.

Hyrkkö listaa Vihreiden blogissa joukon vaihtoehtoisia toimia kotoutumisen ja inhimillisen maahanmuuttopolitiikan edistämiseksi. Hän esittää muun muassa subjektiivista oikeutta laadukkaaseen kielikoulutukseen.

Kielitaidolla on iso merkitys arjen sujumisessa, työskentelyssä ja ihmissuhteiden luomisessa. Tällä hetkellä kielikoulutuksen laatu ja saatavuus vaihtelevat runsaasti. Laadukkaan kielikoulutuksen pitäisi ja kannattaisi olla subjektiivinen oikeus, ei onnenkantamoinen, Hyrkkö sanoo.

Hallitus on asettanut tavoitteeksi lisätä työperäistä maahanmuuttoa. Hallitusohjelmassa on sovittu myös kansainvälisten opiskelijoiden oleskeluluvan pidentämisestä valmistumisen jälkeen. Hyrkkö toivoo pikaisia toimia tavoitteiden saavuttamiseksi, työllistymisen esteiden poistamiseksi ja oleskelulupaprosessien sujuvoittamiseksi.

On aivan nurinkurista, että Suomessa tiedostetaan laajasti tarve työperäiselle maahanmuutolle ja samaan aikaan karkotetaan esimerkiksi turvapaikanhakijoita, jotka ovat jo työllistyneet. Kaikkien Suomessa oleskelevien mahdollisuuksia tehdä työtä on edistettävä ja työperäisten oleskelulupien saamista helpotettava, Hyrkkö vaatii.

Hyrkkö peräänkuuluttaa myös perheenyhdistämisen helpottamista sekä sujuvaa ja inhimillistä turvapaikkapolitiikkaa.

Kotoutumisen pitäisi päästä alkamaan heti sen sijaan, että ihmiset joutuvat ikuiselta tuntuvaan limboon vastaanottokeskuksissa. Kotoutumista tukee se, että koko perhe voi asua yhdessä. Edellisellä hallituskaudella perheenyhdistämisestä tehtiin kohtuuttoman vaikeaa. Tilannetta korjaava lakimuutos on onneksi jo valmisteilla sisäministeriössä, Hyrkkö sanoo.

Hyrkkö muistuttaa, että maahanmuuttajissa on kyse moninaisesta joukosta ihmisiä ja kritisoi Suomessa vallitsee tapaa lokeroida ihmisiä heidän taustansa perusteella.

Kotimaa, koulutus, kotiolot ja kokemukset Suomeen saapumisen taustalla vaihtelevat laidasta laitaan. Jokainen ihminen on kuitenkin yhtä lailla arvokas riippumatta siitä, onko tänne saapunut työn, opiskelun tai rakkauden perässä taikka paetakseen sotaa ja sortoa. Vihreiden maahanmuuttopolitiikassa ihmisiä ei jaeta meihin ja muihin, Hyrkkö päättää.

Hyrkön kirjoitus Vihreiden blogissa:

https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/maahanmuuttajien-syrjinta-ei-edista-kotoutumista/