Kokoomuksen Mia Laiho: Keskiarvotakuulla yhdenvertaisuutta lukiopaikkojen yhteishakuun

Kansanedustaja Mia Laiho on huolissaan lukiopaikkojen riittävyydestä ja nuorten tasavertaisista mahdollisuuksista lukio-opintoihin. Lukioiden opiskelupaikkamäärät eivät ole pysyneet väestökehityksen mukana. Laiho ehdottaa hallitukselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä vaihtoehtojen lisäämistä nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi ja keskiarvotakuuta lukioon pääsemiseksi.

”Jos motivoitunut nuori ei pääse lukioon peruskoulun jälkeen, rajaa se merkittävällä tavalla nuoren valinnanmahdollisuuksia jatkossa. Nuoren mahdollisuudet päästä lukioon liittyvät siihen, millä paikkakunnalla sattuu asumaan ja mihin lukioihin on yhteishaussa sattunut hakemaan. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla lukion sisäänpääsyrajat ovat karanneet täysin käsistä. Suurissa kasvukeskuksissa motivoituneita nuoria jää joka vuosi merkittävä määrä lukiokoulutuksen ulkopuolelle”, huomauttaa Laiho.

”Aikuisille kuntarajan ylittävät matkat eivät ole ongelmallisia, mutta juuri yläasteen lopettaneille nuorille matka toiseen kaupunkiin tai kuntaan on iso asia. Nuorilla tulisi olla oikeus opiskella kotikaupungissa lähellä kotia. Jos se ei ole mahdollista, yhä useampi nuori joutuu valitsemaan jo 16-vuotiaana opistotien, vaikka toiveet olisivat lukiokoulutuksessa. Tämä ei paranna nuoren opiskelumotivaatiota ja jatkossa myöskään työllistymistä. Toisaalta osa pienempien paikkakuntien nuorista hakeutuu lukio-opintoihin kasvukeskuksiin olettaen, että niissä olisi opetus jotenkin parempaa. Tämä näivettää pienempiä lukioita ja aiheuttaa epätarkoituksenmukaista matkustelua eri paikkakuntien välillä. Tämä ei ole ilmastonäkökulmastakaan järkevä kehityssuunta”, Laiho jatkaa.

Laihon mukaan lukiopaikkoja on edelleen tarpeeseen nähden liian vähän, vaikka aloituspaikkoja on nostettu jonkin verran monissa lukioissa. Sisäänpääsyn vaikeudesta kertovat edelleen nousseet lukioiden sisäänpääsyrajat. Yhteishaussa voi hakea vain kuuteen eri oppilaitokseen ja jos keskiarvo kaikissa näissä nousee yli odotetun, jää nuori ilman lukiopaikkaa.

”Lukioon pääsyn pitäisi olla mahdollista vähintäänkin kaikilla niillä nuorilla, joilla on lukioon motivaatiota ja keskiarvo on 7 tai sen yli. Kysyn kirjallisessa kysymyksessä, onko hallitus suunnitellut lukioon pääsyn helpottamiseksi keskiarvotakuuta, esim. että vähintään seitsemän keskiarvolla pääsisi lukioon omalla alueella. Olisi myös perusteltua lisätä yhteishaussa olevien hakukohteiden määrää esim. 10:een, jolloin nuoren ääni opiskelupaikan suhteen tulisi paremmin kuulluksi”, kertoo Laiho.

”Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä valtion tulee varmistaa kunnille riittävä rahoitus myös lukiopaikkojen lisäämiseksi ja siinä on huomioitava pääkaupunkiseudun väestönkasvu. Suomi tarvitsee koulutettua ja ammattitaitoista työvoimaa, ja lukiokoulutus antaa tähän hyvät pohjatiedot edetä sopivaan jatkokoulutukseen . Itselle mieluisa opiskelupaikka ja motivaatio parantaa myös työllistymisen mahdollisuuksia ”, päättää Laiho.

Kirjallisen kysymyksen ovat allekirjoittaneet myös edustaja Sinuhe WallinheimoTerhi Koulumies ja Marko Kilpi.