HKL:n yhtiöittäminen ei ole asukkaiden ja työntekijöiden etu

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti eilen Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen yhtiöittämisestä. Kyseessä oli mittava siirto kohti yksityistämistä, joukkoliikenteen heikentämistä ja työntekijöiden aseman huonontamista.

Asian puolesta valtuustossa äänestivät kokoomus, vihreät, SDP ja RKP. Ennen valtuuston kokoontumista erityisesti demarien ja vihreiden valtuutettuihin pyrittiin vetoamaan, jotta he eivät olisi mukana liikelaitoksen yhtiöittämishankkeessa, mutta lopulta ryhmäkuri piti mahdolliset eri mieltä olevat valtuutetutkin oikeistolaisen politiikan tiellä.

Miksi HKL:n yhtiöittäminen oli huono päätös? Ennen kaikkea, yhtiöittäminen on väylän avaamista kohti palvelun yksityistämistä, joka mahdollistaisi HKL:n tapauksessa arvokkaan kaluston ja infran kauppaamisen sijoittajille puhtaasti bisnestarkoituksessa. Yhtiöittämisen myötä demokraattinen hallinta ja kontrolli metro- ja raitiovaunuliikennöintiin liittyviin asioihin viedään kauemmas päättävistä elimistä ja näin kuntademokratia ja päätöksenteon julkisuus kaventuu entisestään. Samalla yhtiöittäminen tuo liikennöintiin lisää bisnesajattelua, joka on omiaan heikentämään palvelun tasoa ja työntekijöiden asemaa.

Yhtiöittämishanketta on alusta asti pönkitetty virheellisillä väitteillä. Liikelaitosrakenne ei haittaa uusien investointien tekemistä, jos siitä ei tekemällä tehdä ongelmaa. Kunnat voivat tehdä yhteisiä kalustohankintoja ilman HKL:n yhtiöittämistä ja pilkkomista. Alueellinen yhteistyö ei edellytä yhtiörakennetta. HKL:n houkuttelevuus ja työnantajaimago raideliikenteen asiantuntijoiden silmissä on varmasti etupäässä työehto- ja palkkauskysymys – ja asiantuntijoiden riittävyys on koulutuskysymys.

Maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan professori Miloš N. Mladenović Aalto-yliopistosta julkaisi elokuussa kiinnostavan artikkelin yhtiöittämishankkeen valmisteluista. Mladenović näkee, että ”HKL:n muuttamisprosessissa kaupungin omistamasta liikelaitoksesta vaihtoehtoiseen muotoon on epäonnistuttu kahdessa kriittisessä osa-alueessa: 1) prosessi ei ole riittävän läpinäkyvä päätöksen merkittävyyttä ajatellen, ja 2) prosessi ei vaikuta olevan riittävän kattava päätöksen merkittävyyttä ajatellen.”

Kommunistinuoret tulee toimimaan jatkossa sen eteen, että Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteen organisaatio palautetaan kunnalliseksi toimijaksi ja sitä ryhdytään kehittämään seudullisena julkisena palveluna. Samankaltaisen julkisen omistuksen ja yhteisen palvelun kehityksen eteen vaikutamme myös valtakunnallisesti esimerkiksi VR:n tapauksessa.

Annamme tukemme kaikille HKL:n työntekijöiden tulevillekin mielenilmauksille ja yhtiöittämisen vastustukselle!

Artikkeli Kommunistinuorten sivuilla: