– Muuttoliike vaikuttaa moniin yhteiskunnan hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviin tekijöihin, totesi kansanedustaja Eva Biaudet Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheessa valtioneuvoston EU-selonteosta keskiviikkona.

Selonteon suuria teemoja ovat suurvaltasuhteiden muutos, ilmastokysymys ja kestävän kehityksen tavoitteet.

– Haluamme sellaisen Euroopan unionin, jonka politiikka perustuu demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen ja perus- ja ihmisoikeuksiin, Biaudet sanoo.

Hän peräänkuulutti selkeämpiä visioita, jotka motivoivat kansalaisia eurooppalaisen yhteistyön puolesta.

– EU:n siirtymän ilmastoneutraaliin talouteen tulee olla keskeinen kilpailutekijä, joka luo uusia mahdollisuuksia, kuten uusia työpaikkoja, koulutusmahdollisuuksia, tutkimushankkeita ja lopulta myös vientiä.

Selonteossa korostetaan sitä, että jäsenmaiden tulee päästä yksimielisyyteen yhteisen turvapaikkapolitiikan uudistamisesta kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden pohjalta.

– Pakolaisten suojeluvastuun jakaminen on tärkeää, ja Afganistanin tilanne korostaa sitä. Haavoittuvassa asemassa olevia pakolaisia häikäilemättömästi ihmiskilpinä käyttävän Valko-Venäjän hybridiuhkausten tai pakolaiskriisien ei tule voida olla syynä sille, että luopuisimme arvoistamme. Erityisesti on huomioitava naisten, lasten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien suojelun tarve, Biaudet sanoo.