Merenkulun tukemiseksi koronapandemiassa hallitus ehdottaa väylämaksun puolittamisen jatkamista. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP), joka on myös eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, pitää toimenpidettä perusteltuna, mutta haluaa samalla että väylämaksua päivitetään.

– Olemme pitkälti riippuvaisia meriteitse tapahtuvista tavarankuljetuksista. Suomi on siinä mielessä kuin saari. Väylämaksun korottaminen taloudellisesti rasittuneelle alalle vaikuttaisi kielteisesti maan vientiin. Väylämaksun puolittamisen voimassaolon jatkaminen on siis perusteltu toimenpide Suomen kilpailukyvyn edistämiseksi, merenkulun takaisin jaloilleen saamiseksi, viennin edistämiseksi ja siten työllisyyden parantamiseksi, Bergqvist sanoo. 

Väylämaksu on puolitettu vuodesta 2015 alkaen, ja väylämaksun puolittamisen voimassaoloa on jatkettu kolme kertaa. Eduskunta on nyt hyväksynyt lakiehdotuksen, jolla väylämaksun puolittamista jatketaan vielä kahden vuoden ajan. Bergqvist on tyytyväinen päätökseen, mutta toivoisi pysyvämpää ratkaisua väylämaksulle vuoden 2023 jälkeen.

– Ei ole kestävä ratkaisu, että maksun puolittamista jatketaan muutaman vuoden välein. Elinkeinoelämä ja merenkulku tarvitsevat pitkäkestoisia päätöksiä voidakseen tehdä tärkeitä investointeja. Tarvitsemme järjestelmän, joka edistää Suomen kilpailukykyä, mutta myös motivoi investoimaan uusiin, ilmastoystävällisiin, Suomen olosuhteisiin sopiviin aluksiin, Bergqvist sanoo.