Perussuomalainen vaihtoehto lähtee Suomen oikeudesta tehdä itsenäisiä päätöksiä kansalaistensa parhaaksi ja mahdollisuudesta kieltäytyä Suomen edun vastaisesta sanelusta. Kansallinen etu on meille tärkein.

Perussuomalaiset vastustavat jyrkästi suomalaisten työllään maksamien verovarojen heittämistä EU:n loputtomiin tukikaivoihin. Valtavan EU:n elpymispaketin sopimuksen muste on tuskin kuivunut, kun EU kaavailee jo uutta sosiaalista ilmastorahastoa.

Perussuomalaiset vaativat suhteellisuudentajua EU:n uusiin ilmastotoimiin, jotka osuvat kohtuuttomasti suomalaisen veronmaksajan kukkaroon. Suomen on aika oppia sanomaan EU:lle ei.

Perussuomalaisella politiikalla emme enää maksa muiden maiden laskuja emmekä toimi koko maailman sosiaalitoimistona. Suomen tavoitteena tulee olla nolla turvapaikanhakijaa.

Perussuomalaiset ovat huolissaan valtion velkaantumisesta. Vastuuton velkaantumistahti voidaan parhaiten kääntää, kun verovaroja ei laiteta haitallisiin tai toisarvoisiin kohteisiin entiseen tapaan. Vaikeassa taloustilanteessa asioiden laittaminen tärkeysjärjestykseen on tavallistakin tarpeellisempaa.

Turvataksemme talouden kestävyyden tarvitsemme lisää suomalaista työtä, yrityksiä ja teollisuutta. Esitämme Suomen teollisen kilpailukyvyn parantamiseksi teollisuuden päästökaupan kompensaatiotuen säilyttämistä ja kauppamerenkulun väylämaksujen poistamista. Esitämme työntekijöille veronalennuksia ja yrityksille Viron yritysveromallia.

Perussuomalaisille moraaliposeerausta tärkeämpää on tavallisen ihmisen pärjääminen. Kun toissijaisista ja haitallisista menoista on leikattu, voidaan varoja kohdistaa autoilun ja asumisen hintojen alentamiseen. Haluamme lisäksi keventää pienten työeläkkeiden ja omaishoidontuen verotusta.

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2022 (PDF)