Kokoomuksen Sarkomaa: Hallitus rikkomassa terapiatakuulupauksen – terapiatakuun tavoitteet eivät sisällykään seitsemän päivän hoitotakuuseen

Kokoomuksen kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaasta on kestämätöntä, ettei lausuntokierroksella oleva hallituksen esitys hoitotakuulainsäädännöstä toteuta Terapiatakuu-kansalaisaloitteen vaatimuksia perustason mielenterveyspalvelujen parantamisesta. Mielenterveysjärjestöt ottivat tuoreeltaan kantaa, ettei esitys takaa hoitoon pääsyä psyykkisten ongelmien osalta.

”On ollut jo täysin poikkeuksellista, että hallituspuolueen edustajat ovat enemmistöllään estäneet eduskunnassa Terapiatakuu-kansalaisaloitteen käsittelyn. Sitä on perusteltu sillä, että asia hoidetaan hoitotakuun kiristämisellä. Ministeri Kiuru on toistuvasti vakuuttanut, että hoitotakuulainsäädäntö sisältää Terapiatakuu-kansalaisaloitteen tavoitteet. Hallituksen on syytä avoimesti kertoa, miksi hoitotakuulakiesitys onkin nyt täysin vastoin sitä mitä on luvattu”, Sarkomaa toteaa.

Terapiatakuun toteutuminen edellyttäisi lyhytpsykoterapioiden, muiden tutkimusnäyttöön perustuvien psykososiaalisten hoitomenetelmien ja lyhytinterventioiden sisällyttämistä perusterveydenhuoltoon ja hoitotakuun piiriin. Hallituksen esityksessä nämä on rajattu seitsemän päivän takuun ulkopuolelle.

Mielenterveysjärjestöt vaativat, että mielenterveyspalvelujen osalta terveydenhuoltolakiin säädetään erillinen pykälä psykoterapeuttisen ja muun psykososiaalisen hoidon järjestämisestä neljän viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Hoitotakuulain lausuntokierroksella on paljastanut, ettei lupaus terapiatakuusta osana hoitotakuun kiristämistä ole toteutumassa.

”Tämä on valtava pettymys jonossa hoitoa odottaville ihmisille ja heidän läheisilleen. Erityisesti lasten ja nuorten hoitoon pääsyn tilanne on katastrofaalinen. Osa lapsista ja nuorista on odottanut hoitoa vuosia, eikä siltikään ole saanut apua. Hätä on valtava. Jokainen odotuspäivä on vahingollinen lapsen kehitykselle vaikeuttaen opinpolkua ja lisäten syrjäytymisriskiä. Tutkimukset osoittavat, että avun saannin kanssa kamppailevat omaiset ovat myös suuressa sairastumisriskissä”, Sarkomaa sanoo.

”Onneksi esitys on vasta luonnos, jota on mahdollista muuttaa parempaan suuntaan. Kenenkään ei pitäisi joutua odottamaan hoitoon pääsyä”, Sarkomaa jatkaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on toistamiseen vedonnut, että hallitus lupauksensa mukaisesti toteuttaisi terapiatakuun.

”Olemme kokoomuksen voimin esittäneet vaihtoehtobudjetissamme terapiatakuun toteuttamista, mutta hallituspuolueet ovat toistuvasti äänestäneet esityksemme kumoon. On välttämätöntä, että hallituspuolueista kerrotaan rehellisesti mistä on kysymys ja miksi terapiatakuuta ei lupauksista huolimatta edistetä”, Sarkomaa päättää.