Europarlamentaarikko Alviina Alametsä (vihr.) toteaa Nato-jäsenyyden ajankohtaiseksi etenkin Venäjän kasvaneen painostuksen vuoksi.

”Turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut. Tämä on selkeä riski Suomelle. Pitkän harkinnan jälkeen ajattelen, että Nato-jäsenyys olisi tie varmistaa Suomen itsenäisyys ja vahvistaa rauhaa Itämerellä. Tällä hetkellä puolustusbudjettimme täyttää jo Naton tavoitteet. Suomen kannattaa neuvotella Norjan tapaan Nato-sopimukseen omat ehtonsa” Alametsä sanoo.

Mahdollisuus Nato-jäsenyyden hakemiseen, eli niin sanottu Nato-optio, on ollut pitkään mukana Suomen ulkopoliittisessa keskustelussa. Venäjän presidentti Vladimir Putinin ulostulot ja Venäjän lisääntynyt aggressiivinen toiminta Ukrainassa on voimistanut keskustelua Nato-jäsenyydestä Suomessa. Venäjän toiminta on vaikuttanut myös Alametsän Nato-kantaan.

“Venäjän ja Putinin aggressiivinen toiminta on lisääntynyt, eikä muutosta parempaan ole näköpiirissä. Nato-jäsenyys on Suomelle pitkän tähtäimen ratkaisu. Emme voi jättää ratkaisua Nato-jäsenyydestä tilanteeseen, jossa Suomi on jo mukana konfliktissa. Se on tehtävä ennen sitä.”

“Suomi on neljännesvuosisadan ajan sanonut, että olemme valmiita hakemaan NATO-jäsenyyttä, jos tilanne sitä vaatii. Suomessa ei kuitenkaan olla selvennetty, mikä se tilanne voisi olla. Mielestäni tuo tilanne on käsillä nyt”, Alametsä sanoo.

Nato on puolustusliitto, johon kuuluvat lähes kaikki EU:n jäsenmaat.

”EU:n ja Naton välinen yhteistyö ja keskinäinen työnjako on, että Nato on yhteistä puolustusta varten, ja EU keskittyy kriisinhallintaan ja puolustusteollisuuden yhteistyön kehittämiseen. Nato-jäsenyydellä Suomi kykenisi ottamaan selkeämmän roolin molemmissa organisaatioissa, ja edistämään laajaa turvallisuutta. EU ei tällä hetkellä pysty tarjoamaan samanlaisia turvatakuita kuin Nato”, Alametsä toteaa.

”Suomi tekee käytännössä jo nyt yhteistyötä Naton ja Nato-maiden kanssa. Nyt meidän on avattava rehellinen keskustelu liittoutuminen hyödyistä ja haitoista, ja pohdittava, millaisin ehdoin voisimme Natoon liittyä. Esimerkiksi Norjalla oli omat ehtonsa Nato-jäsenyydelle”, Alametsä kertoo.

Venäjä on kertonut, että Suomen Nato-jäsenyys aiheuttaisi vastatoimia.

“Venäjä pyrkisi todennäköisesti vaikuttamaan eri keinoin Suomeen, mikäli Suomi lähtisi hakemaan Nato-jäsenyyttä. Esimerkiksi kybersodankäynnin ja laajamittaisen informaatiovaikuttamisen vaarat ovat todellisia. Tällainen uhka kuitenkin osoittaa, minkälaisen valtion naapureina olemme, ja toimii enemmän Nato-jäsenyyden tarvetta vahvistavana kuin heikentävänä argumenttina”, Alametsä sanoo.