Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen ja Ruotsin eurooppaministeri Hans Dahlgren (Ninni Andersson/Regeringskansliet)

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen ja Ruotsin eurooppaministeri Hans Dahlgrenin tapasivat maanantaina 14. maaliskuuta Tukholmassa ja kävivät laajan keskustelun Euroopan turvallisuustilanteesta sekä muista ajankohtaisista EU-kysymyksistä.

Keskusteluissa oli vahvasti esillä molempien maiden vankkumaton tuki Ukrainalle ja EU:n päättäväisyys puolustaa Ukrainan kansaa ja maan itsemääräämisoikeutta. Sekä Suomi että Ruotsi ovat tuominneet vahvasti Venäjän kansainvälisen oikeuden vastaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Molemmat maat myös auttavat Ukrainaa taloudellisesti ja materiaalisesti suoraan ja EU:n kautta.

”Suomen ja Ruotsin tarve pitää tiivistä yhteyttä keskenään on nyt suurempi kuin koskaan. Jaamme saman turvallisuusympäristön ja toimimme yhdessä osana Euroopan unionia. Olemme läheisiä Naton kumppaneita. Kansainvälinen puolustusyhteistyö on tiivistä etenkin Yhdysvaltojen kanssa ja sillä on vahva pohjoismainen ulottuvuus. Teemme keskenämme yhteistyötä ilman ennalta asetettuja rajoitteita kaikkien tilanteiden varalle ja nyt olemme koko muun Euroopan ja läntisen yhteisön tavoin voimakkaan muutoksen keskellä. On luonnollista, että tässä tilanteessa myös mahdollisesta Nato-jäsenyydestä keskustellaan niin Ruotsissa kuin Suomessakin”, sanoo ministeri Tuppurainen.

Suomi ja Ruotsi ovat painottaneet EU:n perussopimuksen artiklan 42.7. keskinäisen avunannon lauseketta, jonka rooli korostuu entisestään muuttuneessa turvallisuustilanteessa. Artikla velvoittaa EU:n jäsenmaita auttamaan kaikin käytettävissään olevin keinoin toista jäsenmaata, joka on joutunut alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi. Versaillesissa 10.-11. maaliskuuta pidetyn EU-huippukokouksessa julistukseen kirjattiin myös vahvasti sitoutuminen keskinäisen avunannon lausekkeeseen.

Ministerit kävivät laajan keskustelun myös muista ajankohtaisista EU-kysymyksistä. Keskusteluissa nousi esiin muun muassa meneillään oleva työ EU:n puolustuskyvyn kehittämiseksi, vihreän siirtymän sekä energiariippuvuuden vähentämisen korostunut merkitys nykyisessä tilanteessa, oikesvaltioasiat ja Ruotsin tammikuussa 2023 alkava EU-puheenjohtajuus.

Ministeri Tuppurainen tapasi Tukholmassa myös maan virkamiesjohtoa ja elinkeinoelämän edustajia.