Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

  • Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
  • Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
  • Edustuston päällikön sivuakkreditointi
  • Eduskunnan kirjelmä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2021 antaman kertomuksen johdosta EK 27/2022 vp – K 10/2022 vp

Oikeusministeriö

  • Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2022 vp; EV 78/2022 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

  • Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta (HE 92/2022 vp; EV 83/2022 vp)