DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta antoi mietintönsä mikromuovit kosmetiikasta kieltävästä kansalaisaloitteesta

Ympäristövaliokunta antoi mietintönsä mikromuovit kosmetiikasta kieltävästä kansalaisaloitteesta Ympäristövaliokunta käsitteli kansalaisaloitetta, jossa esitetään mikromuovia sisältävien kosmetiikkatuotteiden maahantuonnin, myynnin ja valmistamisen kieltämistä. Kansalaisaloitteessa vaaditaan kieltoa koskevan lain säätämistä. Lain tarpeellisuutta perustellaan sillä, että mikromuovien kulkeutuminen vesistöihin on vakava globaali ympäristöongelma. Mereen huuhtoutuneet mikromuovihiukkaset aiheuttavat merkittävää haittaa merieliöille ja koko merelliselle ekosysteemille. Aloitteessa todetaan myös mikromuovien kulkeutuvan juomavedestä […]

Posted in Ympäristövaliokunta | Comments Off on Ympäristövaliokunta antoi mietintönsä mikromuovit kosmetiikasta kieltävästä kansalaisaloitteesta

Ympäristövaliokunta: Suomella edellytykset nykyistä kunnianhimoisempien päästövähennystavoitteiden toteuttamiseen

Eduskunnan ympäristövaliokunta puoltaa Pariisin sopimuksen hyväksymistä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan. Valiokunta antoi torstaina 20. lokakuuta asiasta yksimielisen mietinnön (YmVM 11/2016). Pariisin joulukuussa 2015 solmitun ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa celsiusasteessa suhteessa esiteolliseen aikaan, vahvistaa sopeutumiskykyä ja ilmastokestävyyttä sekä suunnata rahoitusvirrat […]

Posted in Ympäristövaliokunta | Comments Off on Ympäristövaliokunta: Suomella edellytykset nykyistä kunnianhimoisempien päästövähennystavoitteiden toteuttamiseen

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018