Eduskunta hyväksyi täysistunnossa tiistaina 17. toukokuuta kannanoton valtioneuvoston selonteoista turvallisuusympäristön muutoksesta ja Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon.

Eduskunta yhtyy valtioneuvoston kantaan, jonka mukaisesti Suomi hakee Nato-jäsenyyttä. Lisäksi eduskunta edellyttää, että se saa ajantasaisesti tietoa jäsenyyshakemuksen käsittelyn etenemisestä.​

Selontekojen eduskuntakäsittely alkoi lähetekeskustelulla maanantaina 16. toukokuuta. Keskustelu kesti yli 14 tuntia ja siinä käytettiin 212 puheenvuoroa. Lähetekeskustelun päätteeksi asia lähetettiin ulkoasianvaliokuntaan, joka laati selonteoista mietinnön.

Katso tiedote: Ulkoasiainvaliokunta: Suomen tulee hakea Natoon​

Palautekeskustelu käytiin ulkoasianvaliokunnan mietinnön pohjalta

Täysistuntokäsittely jatkui tiistaina 17. toukokuuta palautekeskustelulla, jonka pohjana oli ulkoasianvaliokunnan mietintö (UaVM 5/2022). Mietinnön esitteli ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) Hän totesi esittelypuheenvuorossaan Suomen tekevän turvallisuuspoliittiset ratkaisunsa lisätäkseen turvallisuutta.

“Ulkoasiainvaliokunta toteaa, että nykyinen ja näköpiirissä oleva tilanne edellyttää toimia Suomen turvallisuuden vahvistamiseksi. Nato-jäsenyys muodostaa pidäkevaikutuksensa ansiosta vahvan lisäsuojan Suomen turvallisuudelle. Jäsenyyden keskeinen lisäarvo Suomelle ja koko Euroopalle on sen konflikteja ehkäisevä vaikutus. Ulkoasiainvaliokunta katsoo, että Suomen tulee hakea Naton jäsenyyttä täysimääräisin oikeuksin ja velvollisuuksin.” ​

Esittelypuheenvuoron jälkeen eduskuntaryhmät pitivät omat puheenvuoronsa ja sen jälkeen keskustelu jatkui ennakolta varattujen puheenvuorojen mukaisesti. Keskustelussa edustaja Markus Mustajärvi (vas.) jätti valiokunnan mietinnön kannanotosta poikkeavan ehdotuksen, jota edustaja Johannes Yrttiaho (vas.) kannatti.

Eduskunta äänesti asiasta ja hyväksyi äänin 188-8​ ulkoasianvaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton.

Katso edustajakohtaiset äänestystulokset​

Eduskunnan kannanotto lähetetään tiedoksi valtioneuvostolle

Eduskunnan puhemiehen allekirjoittamana kannanotto lähetetään valtioneuvostolle tiedoksi eduskunnan kirjelmänä. Eduskuntakäsittelyn jälkeen tasavallan presidentti voi päättää valtioneuvoston esityksestä Suomen halukkuudesta aloittaa liittymisneuvottelut Naton kanssa.

Täysistunto ja kaikki siinä pidetyt puheenvuorot ovat katsottavissa eduskunnan verkkolähetyspalvelussa​.

Keskustelu kokonaisuudessaan on luettavissa myös täysistunnon pöytäkirjasta​.​