Authorkerttuvali

  Eduskuntavaalien 2019 rahoitus on tarkastettu

  Kevään 2019 eduskuntavaalien rahoitusilmoitukset on käyty läpi. 277 ilmoituksesta 92 ilmoitusta täydennettiin tai korjattiin. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on julkaissut vaalirahoituskertomuksen kevään 2019 eduskuntavaaleista. Kaikki eduskuntavaaleissa kansanedustajiksi tai varaedustajiksi valitut toimittivat tarkastusvirastolle vaaditun ilmoituksen vaalirahoituksestaan. Näitä ilmoitusvelvollisia oli yhteensä 277, ja heistä 92 täydensi tai korjasi ilmoitustaan tarkastusviraston pyynnöstä. Vaalirahoitusilmoitusten ja …

  Oikeusministeriö vahvisti eduskuntavaalien 2019 tulokset

  Oikeusministeriö vahvisti keskiviikkona 17. huhtikuuta eduskuntavaalien 2019 koko tuloksen. Kattavat tulostiedot on julkaistu oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelussa. Eduskuntavaalien ääntenlaskennan tarkistuslaskenta toi muutoksia vaalien tuloksiin. Savo-Karjalan vaalipiirissä Tuula Väätäinen ohitti tarkastuslaskennassa Timo Suhosen. Kansanedustajissa on alkavalla kaudella 94 naista ja 106 miestä. Uusien kansanedustajien perustiedot päivitetään 18.4. alkaen eduskunnan verkkosivuille. Yksityiskohtaisempien edustajatietojen päivitys …

  Ulkosuomalaisten ensimmäiset kirjeäänestysvaalit: äänestysaktiivisuus nousi ennätyskorkealle

  Eduskuntavaalien voittajiin kuuluvat myös ulkosuomalaiset. Maailmalla asuvien suomalaisten äänestysprosentti oli sunnuntaina 14.4. pidetyissä eduskuntavaaleissa 12,7 %. Ulkosuomalaisten äänestysaktiivisuus nousi ennätyksellisesti 2,6 prosenttiyksikköä. Vastaavasti Suomessa äänestysaktiivisuus nousi 2 prosenttiyksikköä. ”Ulkosuomalaiset ovat tehneet historiaa: ulkosuomalaisten äänestysprosentti eduskuntavaaleissa ei ole koskaan ollut näin korkea”, toteaa Suomi-Seura ry:n puheenjohtaja Jarmo Virmavirta. Ulkomailla asuu noin 254 574 äänioikeutettua. …

  Eduskuntavaalit 2019, alustavan laskennan tulos

  Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 2011, 2015 ja 2019, % Eduskuntavaaleissa 2019 annettujen äänten alustavaan laskentaan perustuva tulos on julkistettu tietokantataulukoissa StatFin-tilastotietokannassa . Suurimmaksi puolueeksi vaaleissa nousi SDP 17,7 prosentin ääniosuudella. Puolueen ero toiseksi suurimpaan puolueeseen Perussuomalaisiin oli 0,2 prosenttiyksikköä ja kolmanneksi suurimpaan puolueeseen Kokoomukseen 0,7 prosenttiyksikköä. Suhteellisesti eniten kannatustaan lisäsi edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna …

  UM: Eduskuntavaalien ennakkoäänestys – ulkomailla äänesti 41127 henkilöä

  Suomen ulkomaanedustustoissa kävi eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen aikana antamassa äänensä yhteensä 40 914 henkilöä. Laivoilla äänesti 213 suomalaista miehistön jäsentä. Äänestäjiä oli noin 5600 enemmän kuin vuoden 2015 eduskuntavaaleissa, jolloin äänestäneitä oli 35 521 henkilöä. Eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjestettiin tänä vuonna 86 maassa, joissa oli yhteensä 219 äänestyspaikkaa. Myös joillakin suomalaisilla aluksilla järjestettiin …

  Ennakkoon äänestäneiden määrä nousi uuteen ennätykseen: Yhteensä äänestäneitä on jo yli 1,5 miljoonaa

  EDUSKUNTAVAALEISSA äänesti ennakkoon 36 prosenttia äänioikeutetuista. Tiistaina ennakkoäänestyksen viimeisenä päivänä äänensä antoi yli 319 000 ihmistä. Yhteensä äänestäneitä on jo yli 1,5 miljoonaa. Naiset äänestivät ennakkoon vilkkaammin kuin miehet: naisten äänestysprosentti on nyt 38 ja miesten 33,8. Satakunnan ja Lapin vaalipiireissä äänensä on antanut jo yli 40 prosenttia äänestäjistä. Manner-Suomen vaalipiireistä vähiten …

  Vihreät julkisti eduskuntavaalien vaalirahoituksensa

  Vihreät on julkistanut ennakkoilmoituksen eduskuntavaalikampanjansa rahoituksesta. Kaikki Vihreiden eduskuntavaaliehdokkaat ovat tehneet omat vaalirahoituksen ennakkoilmoituksensa. Vihreiden varsinaisen kampanjabudjetin loppusummaksi tulee 422 800 euroa. Sen lisäksi ennakkoilmoituksessa näkyvät läpilaskutuserinä puolueen lahjoituspalvelun kautta saapuneet, ehdokkaille kohdennetut lahjoitukset. Vihreiden lahjoitussivun kautta vihreät ehdokkaat ovat keränneet lahjoituksia enemmän kuin koskaan ennen: tällä hetkellä jo yli …

  Eduskuntavaaleissa 2019 yhteensä 2 468 ehdokasta

  Vuoden 2019 eduskuntavaaleihin asetettiin yhteensä 2 468 ehdokasta, mikä on 322 ehdokasta enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Ehdokkaista 990 on kunnanvaltuutettuja ja 165 nykyisessä eduskunnassa istuvia kansanedustajia. Eduskuntavaaleihin osallistuu 19 rekisteröityä puoluetta. Vaaleihin osallistuvia puolueita on neljä enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Tarkemmat tiedot eduskuntavaalien ehdokkaista löytyvät katsauksesta: Ehdokkaiden tausta-analyysi eduskuntavaaleissa 2019. Miesten ja naisten …

  Eläinoikeuspuolueen eduskuntavaaliehdokkaat ovat tässä!

  Eläinoikeuspuolue on asettanut ensimmäistä kertaa ehdokkaita eduskuntavaaleissa – kaikkiaan viidessä vaalipiirissä. Yhteensä eläinpoliittisia ehdokkaita Helsingin, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiireissä on seitsemäntoista. “Saimme hyviä ehdokkaita kaikilla vahvoilla toiminta-alueillamme. Tämä on erinomainen alku eläinpolitiikan ja lajiriippumattoman oikeudenmukaisuuden esiinmarssille valtakunnan politiikkaan. Vaaliohjelmamme antaa suuntaa Suomelle seuraavan vaalikauden välttämättömiin uudistuksiin mm. ruoantuotannossa, …

  OIKEUSMINISTERIÖ: Eduskuntavaalit sunnuntaina 14.4.2019

  Eduskuntavaalit toimitetaan 14. huhtikuuta 2019. Vaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa neljäksi vuodeksi. Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu 13 vaalipiiriin. Kustakin vaalipiiristä valitaan kansanedustajia sen mukaan, mikä on vaalipiirissä asuvien Suomen kansalaisten lukumäärä kuusi kuukautta ennen vaaleja. Ahvenanmaan vaalipiiristä valitaan kuitenkin aina yksi kansanedustaja. Vaaleissa on äänioikeus jokaisella Suomen kansalaisella, joka viimeistään …