Europarlamenttivaalien 2019 rahoitus on tarkastettu

VTV on tarkastanut viime kevään EU-vaalien rahoitusilmoitukset. Noin puolet mepeiksi tai varamepeiksi valituista korjasi tai täydensi ilmoitustaan. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on käynyt läpi kevään 2019 europarlamenttivaalien rahoitusilmoitukset. Kaikki Euroopan parlamentin jäseniksi ja varajäseniksi valitut henkilöt toimittivat tarkastusvirastolle lain vaatiman ilmoituksen vaalirahoituksestaan. Näitä ilmoitusvelvollisia oli 27, ja suurin osa heistä jätti ilmoituksensa ajoissa. Kaksi henkilöä jätti…