-gtZptEN

Laadukas ja kansainvälisesti arvostettu korkeakoulutus on sivistyksemme ja menestyksemme peruskallio. Juuri siksi korkeakoulujemme asemaa on vahvistettava. Ministeri Sanni Grahn-Laasosen aloittamaa visiotyötä on odotettu ja siinä on katsottava avoimesti ja ennakkoluulottomasti eri kehittämisvaihtoehtoja. Tavoitteet on asetettava myös riittävän korkealle, vaatii sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Sanna Lauslahti.   

Tiistaina aloitetun korkeakoulujen visiotyön tarkoituksena on tuottaa tulevaisuuskuva, joka mahdollistaa laadukkaan, vaikuttavan ja kansainvälisesti kilpailukykyisen suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisen vuoteen 2030 mennessä. Osana työtä tarkastellaan korkeakoulujärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja ja -malleja sekä arvioidaan näiden vaikutuksia ja toteuttamiskelpoisuutta.

Korkeakoulujen rakenteellinen uudistuminen on lähtenyt jo käyntiin: työnjakoa ja yhteistyötä on virinnyt ilahduttavan runsaasti. Tässä yhteydessä on nostettava esille, että erilaiset mittarit ovat hälytystilassa. 

– Korkeakoulun aloittamisikä on keskimäärin 24 vuotta. Opinpolulle päästään kestämättömän myöhään nuoren näkökulmasta. Kestävyysvajetta ratkaistaisiin tehokkaasti erityisesti alentamalla sisäänpääsyikää, ja nopeuttamalla valmistumisaikoja. Nykyiset keinot eivät yksinkertaisesti riitä, toteaa Lauslahti.

–  Keinojakin on löydettävissä. Toiselta asteelta tulee päästä nykyistä jouhevammin ja nopeammin ilman mutkia korkeakouluihin. Lukion ja korkeakoulujen rajapinnat tulee avata, ja mahdollistaa jo lukioaikana korkea-asteen opinnot. Opinto-ohjauksen roolia tulee vahvistaa ja resursoida riittävästi. Jos nuorelle eivät koulun ovet avaudu heti ensimmäisellä kertaa, välivuoden opinnot tulee mahdollistaa nuoren niin halutessa. Avoimen yliopiston, avoimen ammattikorkeakoulun ja kansalaisopistojen roolia tulee vahvistaa siltana kohti korkea-asteen opintoja. Välivuoden opinnot tulee voida hyväksilukea täysimääräisesti opinpolun auettua, sanoo Lauslahti.

Korkea aloittamisikä kertoo myös vuosien varrella kertyneestä “opintopaikkavelasta”. Hakijasuman purkutyöt on aloitettava mahdollisimman nopeasti, ja kaikki keinot on otettava käyttöön asian saattamiseksi oikealle uomalle. Hallituksen puoliväliriihessä on syytä ottaa ratkaistavaksi se, miten nuoret saataisiin yhä nopeammin korkeakouluopintoihin, Lauslahti edellyttää.