Lauslahti, Sanna kok

Kokoomuksen kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sanna Lauslahti muistuttaa, että kokoomuksen pitkän aikavälin tavoitteena on saada kaikille lapsille maksuton osa-aikainen varhaiskasvatus.  Myös opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on ottanut asiaan aiemmin kantaa ja todennut, että maksuton osuus olisi kaikille 3 vuotta täyttäneille 20 tuntia viikossa. Lauslahden mukaan hallituksen puoliväliriihessä tulee tehdä päätös tiekartasta, jonka avulla edetään kohti osittain maksutonta varhaiskasvatusta. Tämän lisäksi hän edellyttää, että puoliväliriihessä tulee tehdä ensimmäinen päätös, jolla tavoitetta kohden edetään esimerkiksi laajentamalla osa-aikaista varhaiskasvatusta ikäluokka kerrallaan tai  maksuja alentamalla.

Suomessa varhaiskasvatukseen osallistuu noin 70 prosenttia kolme vuotta täyttäneistä lapsista. Osallistumisaste on OECD-maiden keskiarvon alapuolella ja selvästi muita Pohjoismaita alempi. Esimerkiksi monet oppimisvaikeudet voidaan tunnistaa ennen koulua ja vahvistaa lapsen osaamista tulevaa koulutietä varten, minkä vuoksi osallistumista varhaiskasvatukseen voidaan pitää tärkeänä seikkana.

– Monet tahot, kuten viimeisimpänä EK, ovat ehdottaneet varhaiskasvatusmaksujen alentamista. EK:n tekemä ehdotus varhaiskasvatusmaksujen alentamista nykyisestä on oikean suuntainen. Osa-aikaisen maksuttoman varhaiskasvatuksen tarjoaminen kaikille on monesta syystä kannatettavaa. Lapsen edun mukaista on, että jokaisella lapsella on mahdollisuus astua koulutielle hyvillä kouluvalmiuksilla.  Samoin lapsiperheiden talous on tiukkaa tiukempaa, jolloin maksuhuojennukset helpottavat oleellisesti perheen arkea ja taloushuolia, toteaa Lauslahti.

Maksujen alentamisen puolesta puhuu myös naisten matala työllisyysaste ja kestävyysvajeen taittaminen.

– Varhaiskasvatusmaksujen pienentäminen on myös tasa-arvon ja työnteonkannusteiden lisäämisteko.  Tällä päätöksellä voidaan vahvistaa naisten asemaa työmarkkinoilla. Hallitus on ottanut jo aiemmin askeleita oikeaan suuntaan, kun perui varhaiskasvatusmaksujen korotuksen.  Erityisen tärkeä päätös oli alentaa pienituloisen yksinhuoltajaperheen maksuja yli 600 eurolla vuodessa. Tiekartan hyväksyminen kohti osa-aikaisesti maksutonta varhaiskasvatusta olisi looginen jatko hallituksen puoliväliriihessä, toteaa Lauslahti.