SofiaVikman_fb

Kokoomuksen kansanedustaja Sofia Vikman kummeksuu Pääesikunnan vastustusta ulottaa kutsunnat koskemaan naisia. Pääesikunnan mukaan kutsuntojen laajentaminen voisi johtaa hallitsemattomasti naisten lisääntyvään haluun suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus.

”Ihmettelen suuresti tätä asennetta. Itse olen paljon enemmän huolissani siitä, että maanpuolustustahto on laskenut, mikä kävi ilmi Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tuoreimmassa kyselyssä. Kiinnostuksen torppaamisen sijaan meidän tulisi ennemmin etsiä keinoja, joilla voidaan kasvattaa koko kansan maanpuolustustahtoa”, Vikman sanoo.

Vikmanin mukaan Suomen turvallisuusympäristö on oleellisesti heikentynyt viime vuosina ja vaatii uudenlaisia valmiuksia ja kykyjä. Ulottamalla kutsunnat naisiin saataisiin ikäluokkien parhaimmat kyvyt puolustusvoimien käyttöön. Varusmiespalveluksen suorittaneet naiset ovat Vikmanin mukaan erittäin motivoituneita ja pärjäävät palveluksessa keskimääräistä paremmin. Heistä noin 60 prosenttia on suorittanut johtajakoulutuksen.

”Modernissa armeijassa tarvitaan taitoja, joita naisilla on kyky oppia siinä missä miehilläkin. Naisilla olisi paljon annettavaa sekä kotimaassa että ulkomailla kriisinhallintatehtävissä, kunhan he saisivat nykyistä laajemmin ja oikeaan aikaan tietoa näistä mahdollisuuksista”, Vikman perustelee.

Vikmanin mukaan kutsuntakirje tulisi lähettää koko ikäluokalle, jolloin myös naiset saisivat oikeassa elämänvaiheessa tietoa vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisesta. Nykytilanteessa mahdollisuus surittaa vapaaehtoinen asepalvelus jää usein käyttämättä, kun tieto ei tavoita kaikkia potentiaalisia naisia.

Vikmanin mukaan nykyinen asevelvollisuus täyttää tarpeensa, mutta ei voida ajatella niin, että se olisi valmis eikä tarvitsisi kehittämistä.

”Kannatan yleistä asevelvollisuuttamme ja pidän tärkeänä, että sitä kehitetään ajassa. Ensisijaista on turvata Suomen puolustuskyky ja huolehtia siitä, että resursseja käytetään tarkoituksenmukaisesti. Nuorten laajempi kiinnostus maanpuolustusta kohtaan tukisi tätä tavoitetta”, Vikman perustelee.