KUNTAVAALIT 2017

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 sivut

Ennakkoäänestäjistä enemmistö eläkeläisiä

Published / by kerttuvali

Kuntavaalien 2017 äänestysprosentti oli 58,9 prosenttia. Ennakkoon vaaleissa äänesti 1 169 319 äänioikeutettua, eli 26,6 prosenttia kaikista äänioikeutetuista. Äänioikeutetuista eläkeläisistä äänesti ennakkoon 42,0 prosenttia, työllisistä 21,5 ja työttömistä 18,9 prosenttia. Kaikista ennakkoon äänestäneistä eläkeläisten osuus oli 46,7 prosenttia, työllisten 41,0 ja työttömien 6,0 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tilastoon kuntavaaleista 2017. Ennakkoon äänestäneiden osuus äänioikeutetuista pääasiallisen toiminnan ryhmissä kuntavaaleissa 2017, % Tilastokeskus julkaisee vuoden 2017 […]

Kuntavaaleissa 2017 valituista 44 prosenttia uusia kunnanvaltuutettuja

Published / by kerttuvali

Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittiin yhteensä 8 999 valtuutettua kunnanvaltuustoihin. Valituista valtuutetuista oli naisia 39,0 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vaaleissa asetetuista ehdokkaista. Naisten osuus kunnanvaltuutetuiksi valituista kasvoi kuitenkin 2,8 prosenttiyksiköllä edellisistä vaaleista. Naisten osuus valituista puolueittain kuntavaaleissa 2008, 2012 ja 2017, % Kaikkien kuntavaaleissa valittujen keski-ikä oli 50,7 vuotta. Valituista istuvia kunnanvaltuutettuja oli 56,1 prosenttia. Eduskuntapuolueista suhteellisesti eniten istuvia kunnanvaltuutettuja […]

Kuntaliitto: Äänestysaktiivisuus nousi suurten kaupunkien siivittämänä

Published / by kerttuvali

Suurten kaupunkien asukkaat käyttivät eilisissä kuntavaaleissa äänioikeuttaan selvästi innokkaammin kuin aiemmin, selviää Kuntaliiton analyysista. Tämä oli suurin syy siihen, että äänestysprosentti nousi koko maassa. Äänestysprosentti nousi 0,5 prosenttiyksikköä 58,8, prosenttiin vuoden 2012 äänestysprosentista (58,3 %). Suurista kaupungeista äänestysaktiivisuus nousi eniten Helsingissä (+ 4,2 prosenttiyksikköä), Turussa (+ 3,4 prosenttiyksikköä) ja Tampereella (+ 3,0 prosenttiyksikköä). – Helsingissä […]

Kuntavaaleissa 2017 yhteensä 33 618 ehdokasta

Published / by kerttuvali

Rekisteröidyistä puolueista 15 asetti ehdokkaita vuoden 2017 kuntavaaleissa. Kaikkiaan ehdokkaita Manner-Suomen 295 kunnassa on 33 618, joista valitsijayhdistysten asettamia 805. Kuntavaalien ehdokasmäärä väheni edellisistä kunnallisvaaleista 3 506 ehdokkaalla (9,4 prosenttia). Ehdokkaista miehiä on 20 207 ja naisia 13 411. Ehdokkaista 6 669 on nykyisessä kunnanvaltuustossa toimivia kunnanvaltuutettuja, 162 istuvia kansanedustajia ja 4 europarlamentaarikkoja. Puolueista eniten ehdokkaita asetti Suomen keskusta, 7 461 ehdokasta, ja […]

Kaikki Piraattipuolueen ehdokkaat ovat täyttäneet vaalirahoituksen ennakkoilmoituksen

Published / by kerttuvali

Piraattipuolueen puheenjohtaja Jonna Purojärvi Piraattipuolue on näiden kuntavaalien ensimmäinen rekisteröitynyt puolue, jonka ehdokkaat ovat täyttäneet vaalirahoituksen ennakkoilmoituksen. Piraattipuolue panostaa politiikassa avoimuuteen ja demokratian edistämiseen. Näissäkin vaaleissa jokainen puolueen listoilta ehdolla oleva on täyttänyt vaalirahoituksen ennakkoilmoituksen hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkua. “Piraattipuolue toimii omien periaatteidensa mukaan, kuten kuuluukin. Olemme vaaleista toiseen saaneet vapaaehtoisen vaalirahoituksen ennakkoilmoituksen tehtyä jokaista […]

Keskustan kuntavaalien tv- ja radiomainonta alkaa

Published / by kerttuvali

Keskusta aloittaa lähipäivinä kuntavaalien tv- ja radiomainontansa. Tv-filmejä on neljä. Spoteissa kuvataan neljän eri-ikäisen ihmisen kautta ylisukupolvisesti ja kahden ihmisen väliseen kosketukseen tukeutuen Keskustan vaihtoehtoa ”Huolenpitoa – huomennakin”. – Keskustan vaihtoehto on uudistamalla turvata lähi- ja peruspalvelut tasa-arvoisesti jokaiselle suomalaiselle koko Suomessa myös tulevaisuudessa sekä rakentaa elinvoimaisia kotikuntia ja maakuntia, puoluesihteeri Jouni Ovaska sanoo. Filmit […]

SDP:n kuntavaalikärjissä kaikki pidetään mukana

Published / by kerttuvali

SDP julkaisi tänään kuntavaalien kärkiteemansa. Kevään vaalien kolme teemaa ovat: Satsaukset sivistykseen ovat satsauksia tulevaisuuteen Sivistys on kykyä tehdä valintoja, ymmärtää niiden seurauksia ja arvioida seurauksia kriittisesti. Niin omassa elämässä kuin yhteiseksi hyväksi. Viime vuosien yhteiskunnallinen kehitys meillä ja maailmalla on jälleen muistuttanut, miksi sivistys on niin tärkeä itseisarvo. Sivistys on vastuuta yhteisestä maailmastamme ja […]

Oikeusministeriö tiedottaa: Kuntavaalit 9.4.2017

Published / by kerttuvali

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9. huhtikuuta. Vaaleissa valitaan kuntiin neljäksi vuodeksi valtuuston jäsenet ja varajäsenet. Koko maassa valtuutettuja valitaan yhteensä 8 999. Valtuustojen toimikausi alkaa 1. kesäkuuta 2017. Henkilöllä, joka täyttää viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta, on kuntavaaleissa äänioikeus siinä kunnassa, jossa hänellä oli kotipaikka 17. helmikuuta 2017.  Äänioikeutettuja on noin 4,4 miljoonaa. Suomen kansalaisten ohella äänioikeutettuja […]

Yksityiselämään liittyvät syyt, sote- ja maakuntauudistus sekä kunnan päätöksentekokulttuuri vähensivät intoa asettua kuntavaaliehdokkaaksi

Published / by kerttuvali

Yksityiselämään liittyvät syyt, sote- ja maakuntauudistus sekä kunnan päätöksentekokulttuuri vähensivät intoa asettua kuntavaaliehdokkaaksi, ilmenee käynnissä olevan päättäjäkyselyn alustavista tuloksista. Sen sijaan ajankohtaiset asiakysymykset, kuten kouluverkkoihin ja kaavoitukseen liittyvät asiat sekä kunnan tulevaisuudennäkymät ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat myönteisesti kiinnostukseen asettautua ehdokkaaksi kuntavaaleissa. Alustavien tietojen mukaan tulevissa kuntavaaleissa varsinkin neljän suurimman puolueen ehdokasmäärä on laskenut verrattuna viime […]

Keskustalla 7450 ehdokasta kuntavaaleissa

Published / by kerttuvali

Keskustalla on 9.4.2017 järjestettävissä kuntavaaleissa alustavan tiedon mukaan yhteensä 7450 ehdokasta koko Suomessa. Keskustan ehdokkaista noin 39 prosenttia on naisia ja 61 prosenttia miehiä. Nuoria, alle 30-vuotiaita ehdokkaita Keskustalla on noin 700 eli 9 prosenttia kaikista puolueen ehdokkaista. Keskustalla on kuntavaaleissa ehdokkaita yhteensä 284 Manner-Suomen kunnassa. – Olen tyytyväinen ehdokasmääräämme. Pääsimme lähelle asettamaamme noin 8 […]