KUNTAVAALIT 2017

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 sivut

Ennakkoäänestäjistä enemmistö eläkeläisiä

Published / by kerttuvali

Kuntavaalien 2017 äänestysprosentti oli 58,9 prosenttia. Ennakkoon vaaleissa äänesti 1 169 319 äänioikeutettua, eli 26,6 prosenttia kaikista äänioikeutetuista. Äänioikeutetuista eläkeläisistä äänesti ennakkoon 42,0 prosenttia, työllisistä 21,5 ja työttömistä 18,9 prosenttia. Kaikista ennakkoon äänestäneistä eläkeläisten osuus oli 46,7 prosenttia, työllisten 41,0 ja työttömien 6,0 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tilastoon kuntavaaleista 2017.

Ennakkoon äänestäneiden osuus äänioikeutetuista pääasiallisen toiminnan ryhmissä kuntavaaleissa 2017, %

kvaa_2017_2017-05-05_tie_001_fi_001

Tilastokeskus julkaisee vuoden 2017 kuntavaalien yhteydessä ensimmäistä kertaa tietoa myös vaalipäivänä äänestäneistä. Tietoa vaalipäivänä äänestäneistä saatiin yhteensä 116 kunnasta, joista 59 kunnasta kaikilta äänestysalueilta. Tieto saatiin yhteensä 509 äänestysalueelta. Nämä äänestysalueet kattoivat 31,4 prosenttia vuoden 2017 kuntavaalien äänioikeutetuista.

Alle 80-vuotiaasta väestöstä äänestivät koko maassa aktiivisimmin ennakkoon 73-vuotiaat (49,8 %), suhteellisesti vähiten 18- ja 19-vuotiaat (12,0 %). Niillä äänestysalueilla, joista tieto oli saatavilla, vaalipäivänä äänestivät aktiivisimmin 41-vuotiaat (40,6 %), matalin vaalipäivän äänestysprosentti oli 22-vuotiailla (18,6 %).

Ennakkoon äänestäneet koko maassa sekä ennakkoon ja vaalipäivänä äänestäneet alueilla iän mukaan Kuntavaaleissa 2017, %

kvaa_2017_2017-05-05_tie_001_fi_002

Lähde: Kuntavaalit 2017, Katsaus äänestämiseen, Tilastokeskus