Hankolaiset Ville Ekroos ja Marko Niemi ovat perustaneet Facebookiin Hangon kuntavaalit 2021 -nimisen ryhmän. Facebookissa on eri tarkoituksiin perustettuja Hanko-ryhmiä, mutta Ekroos ja Niemi kokivat tarpeelliseksi perustaa foorumin, jossa keskityttäisiin vain ja ainoastaan kunnallispoliittisiin kysymyksiin ja Hangon kaupungin kehittämiseen.
– Koimme tärkeäksi perustaa hankolaiseen kuntapolitiikkaan keskittyvän ryhmän, koska sellaista ei vielä ole: ryhmässä keskitytään kevään aikana luonnollisesti kuntavaaleihin, mutta ryhmä jatkaa toimintaansa myös vaalien jälkeen, koska haluamme tarjota mahdollisuuden ympärivuotiseen kunnallispoliittiseen keskusteluun, Ekroos ja Niemi kertovat.
Hangon kuntavaalit 2021 -ryhmä tarjoaa kaikille Hangon politiikasta ja päätöksenteosta sekä kaupungin kehittämisestä kiinnostuneille avoimen keskustelufoorumin.
– Ryhmässä voidaan käydä rakentavaa keskustelua esimerkiksi kaupungin kehittämisestä ja epäkohtiin liittyvistä asioista: ryhmä tarjoaa halukkaille mahdollisuuden nostaa esille asioita, jotka palvelisivat kaupunkia ja olisivat sen kehitykselle hyväksi. Luonnollisesti näin vaalien alla voit myös esittää kysymyksiä hankolaisille kuntavaaliehdokkaille, ryhmän perustajat linjaavat.
Ryhmässä sana on vapaa ja väittely sallittua: ryhmässä ei kuitenkaan hyväksytä loukkaavaa tai rasistista kielenkäyttöä.
– Poistamme tämänkaltaiset julkaisut ja kommentit välittömästi. Sama pätee ryhmän jäsenyyteen: mikäli henkilö ei kykene asialliseen keskusteluun, niin nostamme välittömästi punaisen kortin. Ryhmässä on tarkoitus nostaa esille kevään vaaleihin sekä yleisesti kuntapolitiikkaan ja kaupungin kehittämiseen liittyviä asioita. Tämän kaiken tulee tapahtua hyvässä hengessä, kanssakeskustelijoita kunnioittaen.
Ekroos ja Niemi ovat molemmat ehdokkaina kevään kuntavaaleissa: Ekroos tavoittelee valtuustopaikkaa Kokoomuksen ehdokkaana ja Niemi on sitoutumattomana ehdokkaana Perussuomalaisten riveissä.
– Olemme tarjonneet jokaiselle Hangon valtuustopuolueiden ja ryhmien edustajille mahdollisuuden toimia ylläpitäjinä Hangon kuntavaalit 2021 -ryhmässä: jokaisesta puolueesta ja ryhmästä vastattiin myöntävästi pyyntöömme. Tämä on demokratian ja sen toteutumisen kannalta ensiarvoisen tärkeä asia, Ekroos ja Niemi painottavat.
Hangon kuntavaalit 2021 -ryhmän perustamista voidaan pitää myös siinä mielessä merkittävänä avauksena, että Ekroos ja Niemi haluavat luoda Hankoon täysin uudenlaisen politiikantekemisen ja vaikuttamisen kulttuuriin.
– Mikäli haluamme kehittää kaupunkia ja lisätä Hangon vetovoimaisuutta, niin politiikassa mukana olevien on noustava poteroistaan ja kyettävä tekemään yhteistyötä laajalla rintamalla yli puoluerajojen. Tarvitsemme ennakkoluulotonta ja uusia avauksia, jotta kaupungin potentiaali ymmärretään ja hyödynnetään mahdollisimman laaja-alaisesti. Yhteistyö ja positiivinen me-henki ovat keskeisessä roolissa, kun uusi valtuusto lähtee linjaamaan suuntaviivojaan ja tavoitteitaan seuraavalle nelivuotiskaudelle: kun oivallamme sen tosiasian, että olemme kaikki samassa veneessä ja tekemässä päätöksiä Hangon parhaaksi, niin tällöin voimme saavuttaa ja luoda merkittäviä asioita tasa-arvoisesti.
Hangon kuntavaalit 2021 -ryhmään voi nyt liittyä Facebookin kautta.
– Toivotamme kaikille ehdokkaille onnea kevään vaaleihin sekä kaikille hankolaisesta kunnallispolitiikasta kiinnostuneille mielenkiintoisia, uusia ajatuksia ja näköaloja herättäviä hetkiä ryhmässämme. Nyt tarvitaan me-henkeä: tehdään kaikki yhdessä töitä Hangon parhaaksi, Ekroos ja Niemi päättävät!