Lintilä, Mika kesk

Keskustan Mika Lintilästä elinkeinoministeri

Tasavallan presidentti nimitti torstaina 29. joulukuuta kansanedustaja Mika Lintilän elinkeinoministeriksi. Samalla tasavallan presidentti vapautti Olli Rehnin elinkeinoministerin tehtävästä.

Valtioneuvoston yleisistunnossa 29. joulukuuta päätettiin ministereiden työnjaosta, ministereiden sijaisuuksista sekä ministerivaliokuntien ja talousneuvoston kokoonpanosta. Lisäksi valtioneuvosto päätti lähettää eduskunnalle kirjelmän ministeri Lintilän sidonnaisuuksista. Elinkeinoministeri Mika Lintilä vannoi istunnon alussa virka- ja tuomarinvalan.

Valtiosihteeri Jari Partanen nimitettiin jatkamaan keskustaministereiden valtiosihteerinä.