rkp_utskrivet_color_rgb

Ruotsalainen eduskuntaryhmä ehdottaa hallituksen epäluottamusta tänään eduskunnassa päivystysuudistuksen toisen käsittelyn yhteydessä.

– Päivystysuudistus olisi pitänyt käsitellä eduskunnassa samanaikaisesti varsinaisen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen kanssa. Päivystysuudistus ei turvaa ruotsinkielisten kielellisten oikeuksien käytännön toteutumista. Lisäksi päivystysuudistuksen lainvalmistelu on ollut erittäin puutteellista ja osittain harhaanjohtavaa. Perustuslakivaliokunta ei ole päässyt arvioimaan muutetun esityksen perustuslainmukaisuutta.

Näin RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson perustelee luottamusäänestystä.

Koska on ennakoitavissa, että päivystysuudistus menee läpi eduskunnan toisessa käsittelyssä RKP esittää myös seuraavan lausuman hyväksymistä: Eduskunta edellyttää, että hallitus viipymättä, mutta kuitenkin viimeistään 1.6.2017 mennessä, laatii toimintasuunnitelman siitä, miten ruotsinkielisten kielellisten oikeuksien käytännön toteutuminen turvataan päivystysuudistuksen yhteydessä ja erityisesti Seinäjoen keskussairaalassa.

– Hallituspuolueilla on nyt mahdollisuus tukea tätä lausumaa ja osoittaa, että he ovat tosissaan kehittämässä kaksikielistä palveluja Seinäjoella, sanoo ryhmäjohtaja Stefan Wallin.

Eduskunta äänestää asiasta tiistaina.