ANDERSSON_LI_VASEMMISTOLIITTO_VARSINAIS-SUOMI

Keskustaministeri Anne Berner valmistelee teiden, rautateiden ja vesiväylien yhtiöittämistä ennenkuulumattomassa mittakaavassa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Anderssonin mukaan valmisteltavaan yhtiöön liittyy monenlaisia ongelmia, joiden takia hanke on hylättävä.

Suomalaiset suuttuivat aiheesta, kun Berner joululoman aikana esitteli ajatuksensa kerätä tietoa ihmisten liikkumisesta ”mustien laatikoiden” avulla väylämaksun osoittamiseksi.

– Hallituksen tavoitteet lisätä liikenneverkkoihin kohdistuvia investointeja ja ohjata liikennettä vähäpäästöisempään suuntaan ovat kannatettavia. Nämä ovat myös Vasemmistoliiton tavoitteita. Kumpaakaan tavoitetta varten ei kuitenkaan tarvita yhtiömuotoa, yksityishenkilöiden urkinnan mahdollistavia autojen mustia laatikoita eikä palvelupaketeilla rahastavia ulkomaalaisia yrityksiä, Li Andersson sanoo.

Bernerin mallissa yksityistettäisiin ideologisella kiihkolla yhteiskunnan hyvin toimivia perusrakenteita. Mallissa siirrettäisiin liikenneväylien rakentamis- ja korjauskustannukset yhtiöiden vastuulle pois valtion budjetista. Näin kokonaiskustannukset tulevat kasvamaan, koska yhtiö joutuu maksamaan velastaan enemmän kuin valtio. Bernerin mallissa veronmaksaja maksaa toimivasta tiestöstä enemmän, mutta velka ei näkyisi suoraan valtion budjetissa. Yhtiöiden rahankäyttöä on myös vaikeampaa valvoa.

Tienkäyttöoikeuksien siirtäminen yksityisille yrityksille, jotka edelleen markkinoivat niitä kansalaisille, sisältää riskin yksityisen luonnollisen monopolin syntymisestä. Näin on jo käynyt sähkön siirrossa, mikä koettiin karvaasti vuosi sitten, kun Caruna ilmoitti ennätysmäisistä siirtohintojen korotuksista.

– Samaa kehitystä ei voida sallia liikenneväylissä. Bernerin kaavailujen mukaan vähintään kolme palveluita tarjoavaa yritystä takaisi hintojen pysymisen kurissa, mutta miten voidaan taata jokaiselle alueelle riittävä kilpailu? Syntyykö tässä myyjän vai ostajan markkinat, Li Andersson kysyy.

– Vasemmistoliitolle tärkeitä asioita ovat liikenneväylien kunnossapito ja kehittäminen, julkisen liikenteen sujuvuus ja saavutettavuus, liikenneturvallisuus, kansalaisten yksityisyyden suoja, oikeudenmukaisuus maan eri osien välillä sekä ilmastopäästöjen ja ympäristövaikutusten nopea vähentyminen. Tämä kaikki on saavutettavissa paremmin ja tehokkaammin ilman väylien yhtiöittämistä, Andersson sanoo.

Vasemmistoliitto valmistelee parhaillaan omaa liikennepakettia sekä laajempaa ekologista verouudistusta, johon tulee sisältymään myös kokonaisvaltainen ekologinen verouudistus.