silviamodig

Silvia Modig: Terrafamen taloudellinen tilanne syyniin

Ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Silvia Modig (vas) kysyy ministeriltä Terrafamen kaivoksen kannattavuudesta. Modig perää selvitystä kaivoksen tilanteesta ennen kuin eduskunnalta seuraavan kerran pyydetään lisärahoitusta.

Terrafamen talouslukuja on ihmetelty. Yhtiö ilmoitti, että vuoden 2016 viimeisen kvartaalin tulos oli positiivinen. Lehtitietojen ja alan asiantuntijoiden mukaan positiivinen tulos selittyy kuitenkin varastoarvon muutoksilla. Nikkelin maailmanmarkkinahinta nousi syksyllä, mutta on nyt jälleen kääntynyt laskuun. Modigin mukaan on epäselvää, onko kaivoksen tulevaisuuden näkymiä arvioitu oikeiden maailmanmarkkinahintojen mukaan.

– Haluan olla varma, ettei nikkelisulfidisakkaa dumpata ulkomaille alihintaan, jotta mahdollisille rahoittajille voitaisiin esitellä hienoja myyntivolyymejä. Eduskunta ei voi enää myöntää rahaa sokkona, Modig sanoo.

Modig tutustui pari viikkoa sitten Sotkamossa Terrafamen ympäristöongelmiin. Vierailun perusteella Modig arvioi kaivoksen vesitaseen ja jätevesien pitoisuuksien olevan tällä hetkellä hallinnassa.

– Näyttää siltä, että Terrafame on saanut hoidettua Talvivaaran aiheuttamat jätevesiongelmat kuntoon. Väliaikaisen luvan raja-arvoja ei ole yhtiön omien tietojen mukaan ylitetty. Lupienvastaisia juoksutuksia ei voi hyväksyä, mutta ilmeisesti bioliuotusprosessi on vihdoin saatu toimimaan, jolloin myös vesien hallinta on helpompaa. Tämä on tärkeää, sillä Talvivaaran aikana tehdyt virheet ovat tulleet ympäröivälle luonnolle aivan liian kalliiksi.

– Tilanne on hämmentävä: onko käymässä niin, että samalla kun ympäristöongelmat eivät enää estäisi kaivostoimintaa, johtavat taloudelliset realiteetit kaivoksen sulkemiseen? Parhaillaan yhtiöllä on käynnissä kaksi ympäristövaikutusten arviointia, joissa arvioidaan myös kaivoksen alasajoa.

KIRJALLINEN KYSYMYS

Terrafamen kaivoksen kannattavuudesta

Eduskunnan puhemiehelle

Onko Terrafamen ”ihmeen” ympärillä salaisuuden verho? Eduskunta on joutunut myöntämään rahaa yritykselle ilman riittävää tietoa sen taloudellisesta kannattavuudesta tai ympäristökysymysten hallinnasta. Vasemmistoliitto vaati pääministerin ilmoitusta Terrafamesta ennen pääomitusta, mutta eduskunta hylkäsi Vasemmistoliiton esityksen. Arvioiden mukaan seuraavan kerran yhtiö pyytää eduskunnalta lisärahaa vielä tämän kevään aikana.

Yhtiö ilmoitti, että vuoden 2016 viimeisen kvartaalin tulos oli positiivinen. Lehtitietojen ja alan asiantuntijoiden mukaan positiivinen tulos selittyy kuitenkin varastoarvon muutoksilla. Nikkelin maailmanmarkkinahinta nousi syksyllä, mutta on nyt jälleen kääntynyt laskuun. On myös epäselvää, onko Terrafamen tuotetta, nikkelisulfidisakkaa, myyty alihintaan volyymin kasvattamiseksi, tai onko kaivoksen tulevaisuuden näkymiä laskettu nikkelin vai nikkelisulfidisakan hinta-arvioiden perusteella.

Kaivosta on nostettu täyteen toimintaan nopealla vauhdilla, jotta ulkopuolista rahoitusta olisi mahdollista löytää. Hallitus asetti rahoituksen löytymisen takarajaksi vuodenvaihteen, mutta väljensi sitten itse aikarajaa. Tiukka aikaraja heikentää neuvotteluasemaa, mutta eduskunnan on saatava tieto rahoituksesta ennen seuraavaa pääomituspyyntöä. Rahoitusneuvotteluita ei tietenkään voi käydä julkisuudessa, mutta eduskunta ei myöskään voi jatkaa rahan myöntämistä pelkkien lupailujen varassa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mikä on ministerin arvio Terrafamen todellisesta kannattavuudesta realistiset maailmanmarkkinahinnat huomioiden, saako eduskunta yksityiskohtaisen selvityksen yrityksen tilanteesta ennen seuraavaa pääomitusta, ja mikä on takaraja ulkopuolisen rahoituksen löytymiselle?

Helsingissä 8.2.2017

Silvia Modig /vas

Linkki Modigin blogiin Terrafame-vierailusta: http://www.silviamodig.fi/terrafamen-ihmetta-etsimassa/