Inka Hopsu ja Maria Ohisalo

Vihreiden kansanedustajat Maria Ohisalo ja Inka Hopsu ovat esittäneet, että suuri valiokunta päivittäisi kantaansa EU:n yritysvastuudirektiivistä. Valiokunta äänesti keskiviikkona asiasta ja päätyi äänin 14–8 puoltamaan aiempaa direktiiviä vastustavaa kantaa.

Eduskunnan suuren valiokunnan vihreät kansanedustajat Maria Ohisalo ja Inka Hopsu tekivät suuren valiokunnan kokouksessa keskiviikkona 28.2. esityksen Suomen kannan päivittämiseksi niin, että Suomi kannattaisi EU:n yritysvastuudirektiiviä.

Valiokunta äänesti asiasta samassa kokouksessa ja päätyi äänin 14–8 (4 tyhjää) puoltamaan aiempaa direktiiviä vastustavaa kantaa.

– Esitimme Suomen kannan päivittämistä, sillä asiantuntijakuulemisten pohjalta ei ole perusteltuja syitä, miksei Suomi voisi direktiiviä tukea, Ohisalo kertoo.

Eduskunnan suuri valiokunta on jatkanut kuulemisia niin kutsutusta EU:n yritysvastuudirektiivistä. Kuulemisissa on käynyt ilmi, että direktiivin täytäntöönpano ei edellytä kotimaisen ryhmäkannesääntelyn soveltamisalan laajentamisesta, kuten Suomi on virallisessa kannassaan tiukasti tulkinnut. Suomen kanta nykyisellään kuitenkin estää yritysvastuudirektiivin hyväksymisen.

– Suomen hallitus on ohjelmassaan sitoutunut edistämään EU-tason yritysvastuulainsäädäntöä, mutta hallitus ja hallituspuolueiden edustajat suuressa valiokunnassa ovat ajaneet kantaa, joka käytännössä estää direktiivin hyväksymisen ja kannustaa myös muita maita vastustavaan kantaan. Suomi voi nyt olla yksi jäsenvaltioista, joka kaataa EU:n yritysvastuudirektiivin, Hopsu kritisoi.

Yritysvastuudirektiivin kolmikantaneuvotteluissa saavutetun sovun hyväksymistä koskevassa äänestyksessä Suomen tulisi äänestää direktiivin puolesta, sillä tyhjän äänestäminen – Suomen nykyisen kannan mukaisesti – on määräenemmistöäänestyksessä vaikutuksiltaan sama kuin vastaan äänestäminen. Suomen kanta voi siksi johtaa direktiivin kaatumiseen.

– Yritysvastuudirektiivi asettaisi suurille yrityksille velvollisuuden selvittää toimintaansa liittyvät haitalliset ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset sekä puuttua niihin. Nyt Suomi uhkaa kaataa vuosien työn yritysten ilmasto- ja ihmisoikeusvastuun vahvistamisessa, vaikka vastuulliset yritykset itsekin ovat peräänkuuluttaneet yhtenäistä sääntelyä. Mukana direktiiviä tukemassa on jo laaja joukko elinkeinoelämän toimijoita Finanssialasta Teknologiateollisuuteen ja myös suuriin yrityksiin, joita sääntely juuri koskisi, Ohisalo toteaa.

– Eurovaalit tulevat käsittelyn tähän väliin, eikä sen varaan voi laskea, että neuvottelut jatkuisivat vaalien jälkeen ongelmitta siitä pisteestä, johon tällä kaudella jäävät, siksikin olisi oleellista viedä nyt tärkeä ja suuri työ maaliin, Hopsu päättää.