fake-1903774_960_720

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet puolustivat näyttävästi totuuteen ja objektiivisuuteen pyrkiviä tiedotusvälineitä, kun Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous keskusteli mediasta ja journalismista Ranskan Strasbourgissa.

“Avoin ja toimiva demokratia tarvitsee vallan vahtikoiria. Laatujournalismi on kuitenkin monesta syystä uhattuna, ja tuntuu kuin pyrkimys totuuteen ja rehellisyyteen olisivat katoamassa niin tiedonvälityksestä kuin yhteiskunnallisesta keskustelusta laajemminkin. Valeuutiset ja disinformaatio ruokkivat epäluuloja ja epäluottamusta, joka rapauttaa lopulta koko demokraattista järjestelmäämme”, totesi kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.).

“Koko Euroopassa meidän olisi tärkeä ymmärtää, mistä kumpuaa epäluottamus viranomaisiin ja asiantuntijuuteen. Populismiin ja disinformaatioon on vastattava rakentavalla tavalla, joka kunnioittaa demokratiaa ja sananvapautta.”

Honkonen valmistelee yleiskokoukselle raporttia, jonka aiheena on jul­ki­sen pal­ve­lun yleis­ra­di­oyh­ti­öi­den roo­li me­di­an mur­rok­ses­sa. Sen on määrä valmistua loppuvuodesta. Keskiviikkona yleiskokous keskusteli kahdesta journalismiin liittyvästä raportista, joista toinen käsitteli toimituksellisen koskemattomuuden suojelua ja toinen toimittajien statusta Euroopassa.

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk.) muistutti, että sananvapaus ja päätösten kriittinen tarkastelu ovat vakaan yhteiskunnan tae, koska tällöin ristiriidat kanavoituvat poliittiseen päätöksentekoon eivätkä aseelliseen konfliktiin.

“Siksi demokratia ei voi toimia ilman sanan- ja lehdistönvapautta. Toimituksellinen koskemattomuus, kuten raportissakin todetaan, on oikeutta tutkia ja julkaista ilman rajoitteita tai väkivallan pelkoa. Tärkeää on, että medialla on itsellään sääntelymekanismit, jotka takaavat mediasisältöjen luotettavuuden.”

“Median rooli ei ole voittaa poliittisten puolueiden suosiota eikä poliitikoiden tule pyrkiä vaikuttamaan mediasisältöihin. Medialla on kuitenkin valtava vastuu johtavana mielipiteiden muokkaajana. Jos luemme vain katastrofeista ja korruptiosta, se ei anna maailmasta totuudenmukaista kuvaa, vaan voi johtaa yleiseen epäluottamukseen ja apatiaan kansalaisten keskuudessa. Siksi tilausta on myös rakentavalle uutisoinnille”, Anttila toivoi.

Anne Louhelainen (sin.) nosti Honkosen ja Anttilan tavoin esiin huolen valeuutisista, joiden levittäjillä näyttää olevan aikaa, rahaa ja henkilökuntaa toisin kuin laatumedioilla.  

“Toimittajien arjessa pitää olla aikaa tehdä kunnollista taustatyötä. Vain sen avulla voi selvittää, mikä on totta ja mikä valetta”, Louhelainen huomautti. 

Vaikka toimittaja vallan vahtikoirana seisoo monessa asiassa eri joukkueessa kuin valtiollisen vallan käyttäjä, molempia voidaan uhkailla ja pelotella. 

“Työtämme vääristellään, meitä maalitetaan. Tavoitteena on eurooppalaisen moniarvoisen demokratian ja sananvapauden murentaminen. Taistelussa propagandan pimeyden voimia, infovaikuttamista ja kybersotaa vastaan olemme samalla puolella”, Louhelainen painotti.

Raportti “The protection of editorial integrity”:
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=24556&lang=2

Raportti “The status of journalists in Europe”:
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=24287&lang=2