megaphone

Äärikansallinen populistipuolue oli 25 prosentin kannatuksellaan selvästi suosituin vaihtoehto EVAn tutkimuksessa, jossa mitattiin kolmen kuvitteellisen populistipuolueen suosiota. Toiseksi eniten suosiota saisi radikaalivihreä puolue, jota äänestäisi 11 prosenttia vastaajista. Vasemmistopopulistinen puolue jäisi kolmanneksi vain 7 prosentin kannatuksellaan. Näin selviää tänään julkaistusta EVA Raportista Tyytymättömyyden Siemenet – Mistä populismi tulee?

Raportti sisältää viisi artikkelia, joissa selvitetään populismin ajureita ja kannatuspohjaa, analysoidaan demokratia-asenteita sekä pohditaan keinoja turvata liberaalia demokratiaa.

Raportin mukaan suomalaisen populismin kova ydin löytyy eliittien ja globalisaation vastaisuudesta. Tästä kasvualustasta haarautuu asennetasolla kaksi erilaista populistista ulottuvuutta, joista toinen nojaa maahanmuuttovastaisuuteen ja toinen tuloerojen ja markkinatalouden vastustukseen.

Nativistinen, kansallismielinen populismi asennoituu kielteisesti maahanmuuttoon ja globalisaatioon, jonka nähdään vieneen työpaikkoja ja heikentäneen kansallista päätösvaltaa. Nativisti kaipaa vahvaa johtajaa ja pitää eliittiä epärehellisenä.

Sen sijaan egalitaristinen, vasemmistolainen populismi vastustaa taloudellista eriarvoisuutta ja markkinataloutta kokonaisuudessaan. Egalitaristien mielestä globalisoituminen hyödyntää pientä eliittiä, joka huolehtii lähinnä omista eduistaan.

Koulutustaso on vahvasti yhteydessä asenteiden populistisuuteen: yliopistokoulutuksen saaneiden asenteet ovat selvästi vähemmän populistisia kuin vain peruskoulun varaan jääneiden. Ikäryhmistä vähiten asenteiltaan populistisia ovat 18–25-vuotiaat. Toisaalta juuri nuorempien vastaajien demokratia-asenteet poikkeavat varttuneempien asenteista. Heistä alle puolet pitää demokraattisesti hallitussa maassa elämistä ehdottoman tärkeänä, kun esimerkiksi 1950-luvulla syntyneistä näin ajattelee yli 70 prosenttia.

EVA Raportin Tyytymättömyyden siemenet artikkelit ovat kirjoittaneet, politiikan tutkija Francis Fukuyama, kolumnisti Fareed Zakaria, valtiotieteiden maisteri Juha Ylisalo, EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto sekä EVAn johtaja Matti Apunen, joka artikkelissaan haastattelee taloustieteen nobelisti, professori Bengt Holmströmiä.

Protesti meissä kaikissa.

EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haaviston kirjoittama artikkeli on julkaistu osana EVA Raporttia Tyytymättömyyden Siemenet – Mistä populismi tulee?