Raassina-Sari-06-20x30-cm-600x600

Hallitus päätti kehysriihessä osoittaa yhteensä 200 miljoonan euron määrärahan valinnanvapauspilottien käynnistämiseen ja toimeenpanoon. Valinnanvapauspilottiin on tullut hakemus jokaisesta maakunnasta, mikä osoittaa kiinnostusta valinnanvapautta kohtaan. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Raassina iloitsee siitä, että kaikki maakunnat ovat ilmaisseet halunsa osallistua pilotointiin.

”Valinnanvapauspilotit ovat valtavan tärkeä askel sote-uudistuksen toimeenpanossa. Maakunnat pääsevät kokeilemaan valinnanvapautta ennen koko uudistuksen voimaantuloa ja samalla myös ihmiset pääsevät tutustumaan siihen, miten vapaus valita toimii sosiaali- ja terveyspalveluista. On äärimmäisen positiivista, että valinnanvapautta halutaan kaikkialla Suomessa”, Raassina toteaa.

Sote-uudistus on suurin reformi, mitä itsenäisen Suomen historiassa on tehty. Valinnanvapaus tulee voimaan vaiheistetusti. Onnistuneilla piloteilla ja asiakassetelikokeiluilla voidaan hallita alkuvaiheen epävarmuutta ja saattaa muutos käytäntöön sujuvasti.

”Valinnanvapaus antaa ihmiselle itsemääräämisoikeuden omiin palveluihinsa. Tämä on suuri muutos, joka vaatii huolellista toimeenpanoa, kansalaisille riittävästi neuvontaa ja onnistuneet pilotit. Nyt päätetyillä määrärahoilla pilotoinnissa ja valinnanvapauden toimeenpanossa voidaan onnistua.”

Piloteilla vahvistetaan maakuntien yhtenäisiä käytäntöjä muun muassa kokeilemalla erilaisia valinnanvapaustyökaluja ja tietoteknisiä ratkaisuja. Tähän tarkoitukseen on tässä vaiheessa varattu rahoitusta yhteensä 100 miljoonaa euroa. Tätä ennen hallitus on jo kertaalleen myöntänyt 30 miljoonaa euroa nykylainsäädännön mukaisiin valinnanvapauskokeiluihin.

”Valinnanvapauden avulla ihmiset saadaan nopeammin jonoista hoitoon. Tämä on sote-uudistuksen tärkein tavoite. Valinnanvapaus tuo lisää kapasiteettia palveluiden tuotantoon. Kun ihminen saa vapaasti valita peruspalveluidensa tuottajan, saa tämä itselleen sopivinta palvelua nykyistä nopeammin. On todella iso asia, että vapaudesta valita tulee jokaisen suomalaisen perusoikeus lompakkoon ja asuinpaikkaan katsomatta.”

Valinnanvapauspilotit voivat alkaa aikaisintaan 1.7.2018 sote-lakien hyväksymisen jälkeen. Sen jälkeen valinnanvapaus tulee voimaan vaiheistetusti.

”Kiitän hallitusta viisaasta päätöksestä kohdentaa lisärahaa valinnanvapauspilotteihin. Seuraava askel on maakuntien pilottihakemusten hyväksyminen. Paras tilanne olisi se, että mahdollisimman moni maakunta pääsisi pilotoimaan valinnanvapautta edes osittain tämän lisärahan turvin. Sillä me voimme vahvistaa uudistuksen onnistumista sekä sen positiivisia vaikutuksia terveydenhuollon laadulle ja vaikuttavuudelle”, Raassina päättää.