Euroopan parlamentti äänestää tällä viikolla osasta komission Fit for 55-paketin lainsäädäntöehdotuksista. Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa on huolissaan siitä, miten kuluttajien suhtautuminen EU:n kunnianhimoisiin ilmastotoimiin tulee näyttäytymään.

”EU:n ilmastopaketti on laitettu aluille aikana, kun Venäjä ei ollut vielä hyökännyt Ukrainaan. Sota on jo nyt aiheuttanut energia- ja ruokakriisin, joka konkreettisimmillaan näkyy viivan alla, kun tankkaa autoa, maksaa sähkölaskua tai asioi ruokakaupassa.”, sanoo Sarvamaa

Fit for 55-paketti pitää sisällään uusia lainsäädäntöehdotuksia sekä tarkistuksia nykyiseen lainsäädäntöön. Uudistusten kohteena ovat esimerkiksi päästökauppa, maankäyttö sekä energiatehokkuus. Tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius EU-alueella vuoteen 2050 mennessä.

”Tällä hetkellä inflaatio ja korkojen nousu syö tavallisen kuluttajan ostovoimaa merkittävästi. Sopii kysyä, onko meillä asiat oikeassa tärkeysjärjestyksessä, ja onko tätä ilmastopakettia välttämätöntä runnoa tällä kunnianhimolla ja aikataululla läpi nykyisessä maailmantilanteessa. Etenkään kun emme tiedä, kuinka kauan Venäjä aikoo jatkaa sotatoimiaan, ja miten mittavia sodan heijastevaikutukset tulevat lopulta olemaan”, pohtii Sarvamaa.

Sarvamaa korostaa, että fossiilisesta energiasta irtautuminen aiheuttaa kustannuksia, jotka päätyvät lopulta kuluttajien maksettavaksi suoraan tai epäsuorasti.

”Pahoin pelkään, että jossain kohtaa alkaa huumorintaju loppumaan. Mikäli haluamme säilyttää kansalaisten hyväksynnän ilmastotoimille on niiden oltava järkeviä, oikeasuhtaisia, kustannustehokkaita ja markkinavetoisia. Kuitenkin kaikkein vähiten ne saisivat näkyä tavallisen kansalaisen kukkarossa.”, toteaa Sarvamaa.

”Eikä viestiäni pidä missään tapauksessa tulkita väärin. Ilmastopaketti pitää sisällään tärkeitä avauksia, mutta arkijärjellä selittämättömiä ehdotuksiakin on päässyt mukaan. Tästä konkreettinen esimerkki on sosiaalinen ilmastorahasto, jolla pyritään rahoittamaan erilaisia kulutuskustannuksia, kuten sähköautojen hankintaa ja ikkunoiden tiivistystalkoita muualla Euroopassa. Tämänkaltainen lainsäädäntö sotii koko ilmastopaketin legitimiteettiä vastaan ja aiheuttaa pahimmillaan kansalaisissa vain vastareaktion.”, päättää Sarvamaa.