Kuluvalla viikolla eduskunnassa on käsitelty hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024. Kansanedustaja Anne Rintamäki (ps.) ei ole vakuuttunut opposition kritiikistä. Hän katsoo, että pelon ja vastakkainasettelun lietsominen kannatuksen nostamiseksi on vastuutonta politikointia.

— Ensi vuoden talousarvio on kirvoittanut monenlaisia ajatuksia. Talouden näkymät ovat synkät, ja monessa puheessa poliittinen ideologia maalaa tulevaisuuskuvan sysimustaksi. Viime päivinä olemme salissa kuulleet vasemmiston kertomia kansalaispalautteita, joissa on toistunut pelko tulevaisuudesta, Rintamäki kertoo ja jatkaa:

— Koska tunnetun poliitikon sanomisia saatetaan tietyissä kansanosissa pitää totuutena, peräänkuulutan opposition kellokkailta jonkinlaista vastuunkantoa ulostuloissaan eri somealustoilla. Meidän hyvinvointivaltiomme on jatkossakin huolehtimassa niistä haavoittuvaisimmassa asemassa olevista suomalaisista.

Opposition kritiikki on ristiriitaista

Rintamäen mukaan oppositio on antanut valtavat määrät kritiikkiä lainanotosta, koska vaaleissa luvattiin lopettaa velkaantuminen. Hän muistuttaa, että valtiontalouden suunta ei muutu käden käänteessä.

— Velkaantumiskehityksen taittaminen ei välttämättä tapahdu edes neljässä vuodessa, vaan kyseessä on oikeasti pitkäjänteinen, määrätietoinen ja toivottavasti ylivaalikautinen työ, Rintamäki sanoo ja kysyy:

Mitä sekin kertoo valtiontalouden tilasta, että ennätyksellisistä leikkauksista huolimatta velanotto ei hidastu välittömästi?

Aiemmalla hallituksella on vastuunsa tehdystä politiikasta

Rintamäki muistuttaa, että monet kasvavat kulut ovat osaltaan aiemman hallituksen perintöä, joiden kanssa on vain tultava toimeen. Esimerkkeinä hän mainitsee korkomenot sekä soteuudistuksen kustannukset.

— Lisäksi meidän tulee priorisoida maamme puolustukseen ja sisäiseen turvallisuuteen, joiden menoja tuskin kukaan täysistuntosalissa on vastaan, Rintamäki painottaa.

Kipeät ratkaisut ovat välttämättömiä

Rintamäki ei näe helppoja ratkaisuja Suomen talouden tilaan. Hän katsoo opposition tarttuvan aivan epäoleellisiin asioihin, joiden vaikutus suureen kuvaan on hyvin minimaalinen.

— Oppositio on puhunut arvovalinnoista ja sanonut, etteivät leikkaukset ole pakollisia. On nostettu esiin olutvero ja väitetty senkin kohdistuvan vain hyvätuloisille, mikä on aika järjetön väite. Baarinpitäjänä voin kertoa, että olut on pieni- ja keskituloisten suosikkijuoma, Rintamäki toteaa.

Suomen talous on jäänyt muiden Pohjoismaiden taakse

Rintamäki on huolissaan siitä, että Suomi on jäänyt taloutensa kanssa kauas taakse verrokkimaistaan. Muut kiitävät kaukana edellä, hätinä perävalot enää näkyvät.

— Muissa Pohjoismaissa onkin tehty ratkaisuja, joista meidän olisi syytä ottaa mallia välittömästi. Esimerkiksi yhteiskuntaa rapauttavat poliittiset lakot ovat Ruotsissa hyvin harvinaisia, Rintamäki muistuttaa ja jatkaa:

— Kannatan ehdottomasti niin sanottua Ruotsin mallia, jossa vahingonkorvausvelvollisuus on pitänyt naapurissa lakot lyhyinä ja jolla olisi ennalta estävä vaikutus, ettei poliittisen agendan ajamana laitettaisi Suomeakaan seisomaan.

Vaihtoehtobudjettien vaihtoehtona on lisäverotus

Rintamäki kertoo, että vihervasemmistolla ei ole mitään halua säästää mistään, vaan tahtona on torpata hallituksen sopeuttamistoimet. Vaihtoehtobudjeteista kävi ilmi, että verottaminen oli keinovalikoimassa se ykkösvaihtoehto.

— On täysin epäoikeudenmukaista huutaa verotuksen kiristämistä avuksi heti, kun on ensin hussattu kassa tyhjäksi. On ristiriitaista valittaa suurelta osin itse aiheutetusta velkaantumisesta ja samaan aikaan valittaa joka ikisestä säästötoimesta, Rintamäki toteaa.

Missä opposition keinovalikoima?

Rintamäki ihmettelee sitä, että oppositio ei näytä näkevän ongelmia ristiriitaisessa politikoinnissaan. Hän peräänkuuluttaa oppositiolta ratkaisuja työmarkkinapolitiikkaan ja säästötoimenpiteisiin.

— Miten kääntäisitte velkaantumiskehityksen vai kääntäisittekö ollenkaan?

Mitä hallituksen pitäisi hävetä?

Rintamäki on kuullut täysistuntosalissa monta puheenvuoroa siitä, että hallituspuolueiden tulisi kantaa vastuunsa siitä, että voittivat vaalit. Puheenvuoroissa toistuu retoriikka, jossa hallituspuolueiden jäseniä vaaditaan häpeämään politiikkaansa.

— Epäselväksi on jäänyt, mitä tässä tarkalleen pitäisi hävetä, Rintamäki sanoo ja kysyy:

— Sitäkö, että teemme työtä hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi?

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ei voi ikinä toteutua täydellisesti

Rintamäki on huomannut opposition puheissa tietyt teemat, jotka toistuvat jatkuvasti. Teemoja ovat esimerkiksi tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

— Minkälaisessa kuplassa elävät henkilöt, joiden mielestä yhteiskunnan on oltava tasa-arvoinen ja yhdenvertainen, Rintamäki kysyy ja huomauttaa:

— Tässä tulee teille uutinen: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät koskaan toteudu maailmassa. Niin on aina ollut, ja näin tulee aina olemaan.

Leikkauksia ei tehdä huvikseen tai ilkeyttään

— Vaikka opposition retoriikasta helposti saa toisenlaisen kuvan, tosiasia on, että leikkauksia ei tehdä huvikseen tai ilkeyttään. Ne tehdään, koska vaihtoehdot ovat vähissä, Rintamäki toteaa ja jatkaa:

— Entisestään heikkenevä tilanne monella sektorilla aiheuttaa takuuvarmasti myös jatkossa lisäsäästöjä, joihin kannattaa varautua henkisesti jo nyt.