bra-bild-pa-anna-maja-profil

Eduskunnan käsittelyyn tänään tuleva kansalaisaloite äitiyslaista turvaisi lapsen oikeuden elatukseen ja perintöön molemmilta vanhemmiltaan, sekä antaa lapselle oikeuden tavata toista vanhempaansa. Nykytilanteessa naisparit joutuvat läpikäymään turhan perheen sisäisen adoption prosessin, ja erotilanteessa lapsi ei ole oikeutettu perimään toista vanhempaansa, puhumattakaan siitä, että lapsella ei nykytilanteessa myöskään ole juridista vanhempaa, mikäli lapsen synnyttänyt äiti kuolee. Äitiyslaki säästäisi lisäksi yhteiskunnan resursseja, kun sisäisen adoption tarve selkeissä tilanteissa poistuu.

– Meidän mielestämme jokainen ihminen on lain edessä yhdenvertainen. Siksi tämä epäkohta on syytä korjata pikimmiten, ja siksi olen asiaa oikeusministerinä ollessani edistänyt. Nyt viime vaalikaudella tehty erinomainen valmistelutyö on syytä saattaa päätökseen, sanoo RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

Henrikssonin toimiessa oikeusministerinä valmisteltiin äitiyslakiesitys hyväksymistä vaille valmiiseen muotoon. Tänään eduskunnan käsittelyyn tuleva aloite selkeyttää lapsen oikeudellista asemaa syntymästä asti.

– Toivon, että eduskunta suhtautuu kansalaisaloitteeseen myönteisesti ja katsoo asiaa lapsen näkökulmasta.