EU-maiden sisäministerit kokoontuvat Brysselissä 3.3. oikeus- ja sisäasioiden neuvostoon. Ministereiden asialistalla on muun muassa Schengenin kehittäminen sekä EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus. Ministerit jatkavat myös keskustelujaan EU:n vastauksesta Ukrainan tilanteeseen. Suomea kokouksessa edustaa sisäministeri Krista Mikkonen.

Sisäministerit tapasivat viimeksi sunnuntaina 27.2. Ukrainan tilanteen takia ja keskustelivat muun muassa tilapäisen suojelun direktiivistä. Direktiivin aktivointi mahdollistaisi vuoden tai korkeintaan kolmen vuoden tilapäisen, työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan myöntämisen sen piiriin otetuille henkilöille nopeasti kaikkialla EU:ssa.

Komissio antoi 2.3. direktiivin aktivoimista koskevan aloitteen käsiteltäväksi neuvostossa. Ministerit keskustelevat mm. siitä, ketkä kuuluisivat suojelun piiriin.

– Suomi kannattaa direktiivin aktivointia. Tämä takaisi suojelua tarvitseville nopeasti samankaltaisen aseman kaikkialla EU:ssa. Neuvostossa toivottavasti saadaan jäsenmailta vihreä valo tilapäisen suojelun aktivoinnille, ja päätöksen yksityiskohdista sovittaisiin pian sen jälkeen, Mikkonen kertoo.

Tilapäisen suojelun direktiivi on tarkoitettu joukottaisen maahantulon tilanteita varten, joissa EU-alueelle saapuu kolmansien maiden kansalaisia, jotka eivät voi palata kotimaahansa erityisesti sodan, väkivallan tai ihmisoikeusloukkausten takia.

Ranska haluaa uudistaa ja kehittää Schengeniä

Kokouksessaan sisäministerit keskustelevat Schengen-alueen poliittisesta hallinnoinnista ja yleistilanteesta Schengen-alueella. Ranska pyrkii puheenjohtajakaudellaan edistämään Schengen-järjestelmän uudistamista ja toimia, joilla voidaan parantaa ja tehostaa Schengen-alueen toimivuutta. Tavoitteena on, että jäsenmaiden ministerit ohjaisivat Schengenin kehittämistä ja myös, että tilannekuvaa Schengenistä ylläpidettäisiin paremmin poliittisella tasolla.

Suomi tukee kokonaisvaltaista lähestymistapaa Schengenin kehittämiseen ja järjestelmän rakentamista tehokkaan ulkorajavalvonnan, sisärajatarkastusten puuttumista kompensoivien toimenpiteiden ja Schengenin vankan hallinnon pohjalta. Suomi painottaa jäsenmaiden ja neuvoston keskeistä roolia komission ohella Schengen-alueen toiminnan varmistamisessa.

Schengen-asioissa on esillä myös yleisnäkemyksen hyväksyminen Schengenin arviointi- ja valvontamekanismia koskevasta asetusehdotuksesta.

EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkauudistuksen työstäminen jatkuu

Ministerit jatkavat keskustelua EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkauudistuksesta. Puheenjohtajamaa Ranska on toteuttanut uutta lähestymistapaa, tarkoituksena edetä asteittain ja pyrkiä vastaamaan jokaisessa vaiheessa mahdollisimman hyvin kaikkien jäsenmaiden tarpeisiin.

Ranskan tavoitteena on, että jäsenmaat saavuttavat maaliskuun neuvostossa yhteisymmärryksen uudistuksen ensimmäisen askeleen sisällöstä yleisellä tasolla. Suunnitelma tarkentuu vielä myöhemmissä keskusteluissa.

Päätelmät ilmastonmuutoksen vaikutuksista pelastuspalvelun alalla hyväksytään

Lisäksi neuvostossa on tarkoitus hyväksyä päätelmät ilmastonmuutoksen vaikutuksista pelastuspalvelun alalla sekä julkilausuma Interpolin julkaisemista kansainvälisistä etsintäkuulutuksista.