Vihreä eduskuntaryhmä esittää pentutehtailun lopettamista, eläimille riittävää kivunlievitystä kivuliaisiin toimenpiteisiin, turkistarhauksen kieltämistä viiden vuoden siirtymäajalla ja eläinten hyvinvoinnin valvonnan vahvistamista. Parannustoimenpiteet liittyvä uudistettavana olevaan eläintenhyvinvointilakiin.

Nykyinen eläinsuojelulaki on vuodelta 1996 ja monilta osin vanhentunut.

–Viimeisten lähes 25 vuoden aikana on saatu paljon uutta tutkimustietoa eläinten tarpeista, älykkyydestä ja tunteista. Myös ihmisten asenteet ovat muuttuneet, sillä yli 90 prosenttia suomalaisista haluaa nykyisin tuotantoeläimille paremmat olot, kansanedustaja Hanna Holopainen toteaa.

Lemmikkieläimistä on huolehdittava vastuullisesti. Vihreät esittävät tiukkoja ehtoja eläinjalostukselle.

–Epämääräisissä oloissa harjoitettu pentutehtailu ei ole eläinten kannalta eettistä toimintaa. Kannatamme lakiin eläinjalostukselle tiukkoja ehtoja, jotka estäisivät kärsivien eläinten, kuten sairaiden ja lyhytkuonoisten koirien, tuottamisen, kansanedustaja Inka Hopsu korostaa.

Suomi on jäämässä Euroopassa osaksi yhä harvalukuisempaa turkistarhauksesta kiinni pitävien joukkoa. Yli 70 prosenttia suomalaisista vastustaa nykyisenkaltaista turkistarhausta.*

–Turkistarhaus on kiellettävä siirtymäajalla myös Suomessa. Alan säilymistä ei myöskään pitäisi keinotekoisesti jatkaa koronatuilla. Samaan aikaan on esimerkiksi siirtymätuilla varmistettava, että turkistarhaajat pystyvät vaihtamaan uusiin elinkeinoihin, Holopainen toteaa.

Eläinten hyvinvointilaissa on Vihreiden mukaan otettava paremmin huomioon myös eläinten kivunlievitys ja tuskaton lopetus.

–Lakiin on kirjattava, että eläimille on tarjottava riittävä ja kivun kokonaan poistava kivunlievitys, kuten puudutus kivuliaisiin toimenpiteisiin. Esimerkiksi porsaita kastroidaan laajalti pelkän tulehduskipulääkkeen avulla. Jokainen voi ajatella, miltä se tuntuisi itsestä, Holopainen sanoo.

Osa muutoksista ei ole pelkästään lainsäädännöllisiä.

–Jo nykyinenkin eläinsuojelulaki takaisi eläimille paremmat olosuhteet, jos lakia valvottaisiin tarpeeksi. Suomessa ei ole Helsingin eläinsuojelupoliisiyksikön lisäksi eläimiin kohdistuviin rikoksiin erikoistuneita poliiseja, syyttäjiä ja tuomareita. Tämä epäkohta on korjattava. Tarvitsemme koulutusta eläimiin kohdistuvista rikoksista sekä poliiseille, syyttäjille että tuomareille, Hopsu esittää.

Lue lisää Vihreiden esittämistä parannuksista eläintenhyvinvointilakiin: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/elaimilla-on-oikeus-hyvaan-elamaan/.

*Lähde: Taloustutkimus 2020.