heli_transp_green

Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Heli Järvinen on huolissaan siitä järjestelmällisyydestä, jolla hallitus leikkaa pienituloisimpien eläkeläisten tuloja.

– Eläkeläisistä joka neljäs tienaa vähemmän kuin 1000€ kuukaudessa, ja juuri tämän porukan pärjäämisen turvaaminen pitäisi olla päätöksenteon keskiössä. On törkeää, että hallitus hokee toistuvasti tekevänsä oikeudenmukaisia veronalennuksia, kun vaikutukset lähes kaikille pienituloisille ovat tuloja pienentävät ja veronalennuksista hyötyvät todellisuudessa vain suurituloiset, Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Heli Järvinen toteaa.

Tuoreen eduskunnan tietopalvelun tekemän laskelman mukaan kaikkien alle 2500 € ansaitsevien eläkeläisten tulot pienenevät veronkevennyksistä huolimatta. Tietopalvelun laskelmassa on huomioitu sekä henkilöverotuksen kevennykset, kilpailukykysopimus, eläkeuudistuksen sosiaalivakuutuksen muutokset sekä kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien leikkaukset.

– Kilpailukykysopimuksen ja veronalennusten laskun maksavat julkisen puolen pienituloisimmat työntekijät. Esimerkiksi lähihoitajilta viedään lähes 600 euroa vuodessa. Hallitus leikkaa myös työmarkkinatuesta, lapsilisistä ja opintorahasta. Nyt sama linja jatkuu eläkeläisten kohdalla, Järvinen moittii.