Ensimmäisen kauden kansanedustaja Mari Holopainen (vihr) ehdottaa, että kansalaiset otettaisiin mukaan päättämään valtion rahoituksen allokoinnista. Holopaisen mukaan tulisi selvittää myös, olisiko tiettyä osaa EU:n elpymispaketin hätärahoituksesta mahdollista jakaa osallistuvan budjetoinnin kautta. Elpymisvälineen avulla on tarkoitus vauhdittaa Euroopan talousalueen toipumista erityisesti oikeusvaltioperiaate ja ilmasto huomioiden.

Kansalaisten osallistaminen ratkaisujen etsimisessä toisi valtion päätöksentekoa ja EU:n hallinto-organisaatioita lähemmäs ihmisiä ja tarjoaisi valtionhallinnolle mahdollisuuden saada tuoreita ajatuksia ja ideoita koko yhteiskunnan käyttöön. Kansalaisilta löytyy osaamista, jota voisimme hyödyntää paljon nykyistä laajemmin myös resurssien kohdentamisen suunnittelussa, Holopainen painottaa.

Osallistuvassa budjetoinnissa kansalaiset otetaan mukaan päättämään esimerkiksi paikallisista investoinneista tai palveluista. Osallistuvan budjetoinnin mallia on kokeiltu onnistuneesti muun muassa Helsingissä vuosina 2018-2019, jolloin kaupunkilaiset pääsivät ideoimaan ja päättämään kaupungin varojen käyttökohteista 4,4 miljoonan euron budjetin puitteissa. Osallistuvaa budjetointia on toteutettu lukuisissa kaupungeissa Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Osallistuva budjetointi mahdollistaa asukaslähtöiset ratkaisut mm. siitä, mihin kevyen liikenteen väyliä, viheralueita tai harrastuspalveluja tulisi sijoittaa. Se lisää yhteisöllisyyttä, kaventaa hyvinvointieroja ja sekä edistää usein piiloon jäävien ryhmien osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, Holopainen korostaa.

Kesäkuussa 2017 voimaan tullut kuntalain pykälä 22 § kannustaa järjestämään kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua talouden suunnitteluun. Kansalaisten osallistaminen parantaa päätöksenteon laatua ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa kansalaisten luottamusta hallintoa kohtaan. Myös hallitusohjelman tavoitteena on turvata osallisuuden ja monimuotoisen kansalaistoiminnan edellytykset valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.

Olisi syytä miettiä, voitaisiinko valtion osallistuvan budjetoinnin malli ottaa käyttöön pysyvästi esimerkiksi valtiovarainvaliokunnassa vuosittain neuvoteltavan eduskunnan jakovaran (ns. joululahjarahojen) sijaan tai sen rinnalle, Holopainen pohtii.

Holopainen valmistelee toimenpidealoitetta osallistuvan budjetoinnin ulottamisesta kunnallisen päätöksenteon lisäksi valtion tasolle. Hän toimii talousvaliokunnan jäsenenä ja valtiovarainvaliokunnan varajäsenenä.