36082815663_9ee235a2c0_z

Kuvaaja Hanne Salonen / Eduskunta

Hallitus on valmistelemassa työsopimuslain muutosta. Sen myötä työnantaja saisi tehdä vähintään 3 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleen, alle 30-vuotiaan nuoren kanssa määräaikaisen työsopimuksen ilman laissa muutoin säädettyä perusteltua syytä. Hallituksen mukaan tavoitteena on helpottaa nuorten työttömien työllistämistä valmistelemalla muutoksen. Ehdotus on osa valtioneuvoston selonteon linjauksia julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2019–2022. 

Opposition edustajat esittivät voimakasta kritiikkiä esille tuotuja muutosehdotuksia kohtaan. Antti Lindtmanin (sd) mukaan hallitus räätälöi nuorille työttömille muita heikommat työehdot ja jatkossa yli kolme kuukautta työttömänä olleen nuoren voi vapaasti palkata perusteettomaan pätkätyösopimukseen. Hänen mukaansa hallitus asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan ja muuttaa pysyvät työsuhteen pätkätyösuhteeksi. “Ministeri Lindström, miksi nuorten pitää tehdä töitä muita heikommilla työehdoilla?”, Lindtman kysyi.

Työministeri Jari Lindström (sin) vastasi, että ”edellytykset tehdä määräaikainen sopimus nuoren kanssa vastaisivat voimassa olevan työsopimuslain 1 luvun 3 a §:ssä säädettyjä edellytyksiä poiketa perustellun syyn vaatimuksista tehtäessä määräaikainen sopimus pitkäaikaistyöttömän kanssa. Eli tämä on se lähtökohta. Kysymys olisi tässä tapauksessa työllisyyspoliittisesta toimesta, jonka työsyrjintädirektiivi sallisi ja kansallinen yhdenvertaisuussääntely sallisi. Eli totta kai täytyy katsoa, että näin tapahtuu. Tällä säännösmuutoksella me pyrimme vaikuttamaan työnantajan työllistämiskynnystä alentavasti. Se on tässä takana.”

Lindströmin mukaan työllisyys kasvaa jokaisessa ryhmässä paitsi 25—34‑vuotiaissa, jossa työllisyysaste ei kasva. ”Tähän ryhmään on haluttu nyt sitten kohdentaa tämmöisiä toimenpiteitä, jotta tämä työllistämiskynnys laskisi ja jotta ne ihmiset pääsisivät sinne työelämään kiinni.” Samaa painotti myös pääministeri Juha Sipilä (kesk), jonka mukaan ”Koetetaan ohjata työnantajien käyttäytymistä siihen, että nuori valittaisiin antamaan näyttö sinne työpaikalle, ja kun nuori pääsee antamaan näyttönsä, niin on varma asia, että työnantajan etuna ei ole se, että nuorelle tehtäisiin sen jälkeen lyhyt työsopimus, vaan se muuttuu pitkäaikaiseksi sopimukseksi. Tämän toimen tarkoituksena on nuorten työllisyystilanteen helpottaminen.”

Nuorten työsuhteita ja työttömyyttä koskeva aihe hallitsikin suullisen kyselytunnin käsittelyä. Muita torstaina 19.4. esillä olleita kysymysaiheita olivat irtisanomissuojan heikentäminen, turvapaikanhakijoiden oikeusturva, ihmisoikeuksien toteutuminen Suomessa, vakuutuslääkärijärjestelmä sekä rahoitustuen kohdentaminen kohteisiin Palestiinassa.